Capelle aan den IJssel

Meeuwensingel 1a: woonzorgstudio's

Kwalitatief mooie woonomgeving voor dementerende ouderen

De locatie Meeuwensingel 1a is gekocht door De Stenen B.V. Zij gaan op deze locatie 19 woonzorgstudio's realiseren voor dementerende ouderen. Zij doen dit voor de ZorgHavengroep. Zij bieden zorg in een kleinschalige, meer huiselijke setting, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op de leefstijl en gewoonten van thuis. Het bestaande gebouw wordt gesloopt en er wordt een nieuw pand gebouwd. Dit gebouw bestaat uit twee woonlagen en een kap, waarachter de technische voorzieningen worden gerealiseerd. Het nieuwe gebouw wordt iets groter dan het bestaande gebouw, doordat de verspringing die het bestaande gebouw kent recht wordt getrokken. Daarnaast worden er terrassen toegevoegd voor de bewoners, zodat zij kunnen genieten van de buitenruimte. Er worden geen bomen gekapt. De bewoners zijn dementerend en kunnen niet zelfstandig het terrein verlaten. De buitenruimte biedt hun de mogelijkheid naar buiten te gaan binnen de veilige afscheiding van het terrein.

Voortgang
Op 28 januari 2019 is een bewonersinformatieavond georganiseerd in het bestaande pand aan de Meeuwensingel 1a. Vanuit de ontwikkelaar Stenen B.V. was Joost van der Klooster aanwezig, Bert Toormans (Toormans architecten ) en Ronald Oostlander van de zorghavengroep (de exploitant van het nieuwe woonzorggebouw). Vanuit de gemeente Capelle aan den IJssel was de projectleider Mélanie Smits aanwezig. Gezamenlijk konden de vragen van de 12 geïnteresseerde omwonenden beantwoord worden. De vragen hadden vooral betrekking op hoe het nieuwe gebouw eruit komt te zien (hoogte, oppervlakte, situering). Wat is de invloed van het nieuwe gebouw op de eigen woonsituatie. Omwonende waren positief over de nieuwe ontwikkeling.

Voor meer informatie over de toekomstige exploitant De ZorgHaven groep zie: zorghavengroep.nl 

In februari/maart 2019 is is het bestaande pand gesloopt. De sloop is uitgevoerd door Mol sloopwerken conform de geldende wet- en regelgeving. De asbestverwijdering is eind februari 2019 afgerond. De omgevingsaanvraag is in juli ingediend. De reguliere procedure hiervoor duurt 8 weken + 6 weken verlenging. Tegen de verleende vergunning kan bezwaar ingediend worden (= bezwaarperiode van 6 weken). Als er geen bezwaar is ingediend kan gestart worden met de bouw.

In eerste instantie zou het half verdiept souterrain behouden blijven en zou daar bovenop een gebouw met twee bouwlagen en een kap gerealiseerd worden. Door sterk stijgende bouwkosten bleek dit niet realiseerbaar. De ontwikkelaar heeft gezocht naar een oplossing, waarbij de kwaliteit zoals gepresenteerd op de bewonersavond van 28 januari 2019 behouden blijft.

Het souterrain is gesloopt. Het gebouw wordt nu gebouwd met twee bouwlagen en heeft een schijnkap, waarachter de technische installaties weg gewerkt zijn. De kap is daarmee geen verdiepingsvloer meer. De omgevingsvergunning is 10 september 2019 verleend. De verleende omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing zijn als downloads toegevoegd onder aan deze pagina.

De casco bouw wordt naar verwachting medio maart 2020 afgerond. Op 13 juni 2020 is de Open Dag. Vanaf 15 juni 2020 start de zorgverlening.