Capelle aan den IJssel

Meeuwensingel 1a: woonzorgstudio's

Kwalitatief mooie woonomgeving voor zorgbehoevende ouderen

De locatie Meeuwensingel 1a is gekocht door De Stenen B.V. Zij hebben op deze locatie 19 woonzorgstudio's gerealiseerd voor zorgbehoevende (dementerende) ouderen. Zij hebben dit gebouwd voor de ZorgHavengroep (locatie IJsselhaven). De ZorgHavengroep biedt zorg in een kleinschalige, meer huiselijke setting, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op de leefstijl en gewoonten van thuis. Het bestaande gebouw is gesloopt en er is een nieuw pand gebouwd. Dit gebouw bestaat uit twee woonlagen en een kap, waarachter de technische voorzieningen zijn gerealiseerd. Het nieuwe gebouw is iets groter dan het voormalige gebouw, doordat de verspringing die het van voormalige gebouw recht is getrokken. Daarnaast zijn er twee terrassen toegevoegd voor de bewoners, zodat zij kunnen genieten van de buitenruimte. Er zijn geen bomen gekapt. De buitenruimte biedt de mogelijkheid naar buiten te gaan binnen de veilige afscheiding van het terrein.

Voortgang
Op 28 januari 2019 is een bewonersinformatieavond georganiseerd. 

In februari/maart 2019 is is het bestaande pand gesloopt. 

De omgevingsvergunning is 10 september 2019 verleend. 

De casco bouw is medio maart 2020 afgerond. Op 15 juni 2020 is de locatie IJsselhaven in gebruik genomen. Voor meer informatie over de exploitant De ZorgHaven groep zie: zorghavengroep.nl

Planning

Start sloop bestaande pand Indienen omgevingsaanvraag In gebruikname pand

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Robin van Gaal