Capelle aan den IJssel

Maatregelen Algeracorridor

Verbetering doorstroming

De gemeenten Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben een pakket aan maatregelen opgesteld, dat relatief snel (start uitvoering 2020 – 2023) zorgt voor minder files op de Algeracorridor.

Drukte verminderen op de Algeracorridor

Het is druk op de wegen in het Zuidoosten van de Rotterdamse regio. We zien al jaren files op de Algeracorridor; de verkeerscorridor door en langs de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Daarmee staat de leefbaarheid en bereikbaarheid onder druk.

De Algeracorridor beslaat het volgende gebied: de provinciale weg N210 vanuit de Krimpenerwaard via Krimpen aan den IJssel over de Algerabrug naar het Capelseplein, inclusief de aansluiting op de A16 richting de Brienenoordbrug en de weg richting Capelle aan den IJssel of Rotterdam Alexanderpolder.

De files zorgen voor een langere reistijd voor de automobilist om op de plaats van bestemming te komen. De files hebben diverse oorzaken. Zo moet de Algerabrug regelmatig open voor schepen, zorgen de nabijgelegen kruisingen voor oponthoud en wonen steeds meer mensen in de gemeenten langs de Algeracorridor. Meer inwoners betekent meer mensen die reizen om bijvoorbeeld naar hun werk te gaan. Hierdoor neemt de drukte op de weg toe.

Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben een pakket aan maatregelen opgesteld, die relatief snel (start uitvoering 2020 – 2023) zorgen voor minder files op de Algeracorridor. De maatregelen variëren van het verbeteren van fietsroutes en verplaatsing van een P+R terrein tot onderzoek naar de openingstijden van de brug en automobilisten stimuleren op een andere manier te reizen. Werk en andere activiteiten komen ‘dichterbij’ als de reistijd bijvoorbeeld vermindert door minder files of sneller openbaar vervoer. En met betere fietspaden pak je eerder de fiets. Dat is gezonder én duurzamer dan het nemen van de auto!

De maatregelen

Zodra gestart wordt met (de voorbereiding) van een maatregel, vindt u daarover informatie op de website van de gemeente. Hieronder vindt u de maatregelen die gestart zijn (of binnenkort van start gaan) met een verwijzing naar een website voor meer informatie.

Maatregelen in Capelle

• Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug: Het opwaarderen van de fietsroute Algerabrug – Capelsebrug via de Sibeliusweg en een uitbreiding van de fietsenstalling ter hoogte van Capelsebrug. Deze fietsroute sluit ter hoogte van Capelsebrug aan op de nog te realiseren hoogwaardige fietsverbinding Gouda – Rotterdam. Informatie: www.capellebouwtaandestad.nl. Op 27 mei 2021 organiseren we een vierde informatieavond voor de Fietscorridor. Extra informatie over de Fietscorridor vindt u op deze website. Ingebruikname van de verbeterde fietsroute is gepland in 2022.

• Herindeling Capelseplein: Extra opstelruimte creëren op het Capelseplein vanuit de richting Algerabrug richting Kralingseplein. Het viaduct over de Schönberglaan moet hier naar verwachting voor worden verbreed. Het fietspad dat nu nog de Schönberglaan kruist, kan daarbij mogelijk bovenlangs lopen langs de Algeraweg. Tevens wordt gekeken om de verkeerslichten beter af te stellen. Informatie: www.capellebouwtaandestad.nl. De opstart van het project is voorzien in de 2e helft van 2021. Ingebruikname is gepland in 2023. 

• Fietscorridor Capelle (Algerabrug) – Rotterdam (zuidelijke tracé): Een verbetering van de huidige fietsroute vanaf de Algerabrug langs Rivium richting Rotterdam. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de kruispunten die de fietser onderweg tegenkomt. Meer informatie

Andere maatregelen in de regio:

• Doorstromingsmaatregelen Grote Kruising, Krimpen aan den IJssel

Informatie: www.degrotekruising.nl

• Snelfietsroute Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel

Meer informatie

Informatie Rotterdam

• Fietsparkeervoorziening Capelsebrug, Rotterdam

Meer informatie

• Groenvoorspeller voor de fiets richting Alexanderpolder, Rotterdam

Meer informatie

• Verplaatsing P+R (Krimpen) en upgrade regiobuslijnen naar R-net kwaliteit, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland

• Onderzoek naar aanpassen Bedieningsregime Algerabrug, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel

• Campagne voor slim reizen, Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Informatie: www.ways2go.nl

Verkenning Oeverbindingen regio Rotterdam

Bovenstaande maatregelenpakket voor de Algeracorridor draagt bij aan een betere bereikbaarheid van werk, scholen en andere voorzieningen op korte termijn. Maar met deze maatregelen alleen komen we er niet. Grotere maatregelen zijn nodig om ook op de lange termijn te zorgen voor een goed bereikbare en leefbare regio. Voor de lange termijn onderzoeken Rijk en regio daarom samen een pakket aan maatregelen. Zij voeren hiervoor momenteel diverse studies uit in de Verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Uit deze studies moet blijken welke maatregelen het meest bijdragen aan een betere bereikbaarheid op lange termijn. Omdat deze maatregelen gevolgen hebben op de omgeving loopt hiervoor een intensief participatietraject. Op 15 juli 2021 van 19.30 tot 21.00 kunt u hierover worden bijgepraat via een webinar. Ook kunt u zich opgeven om mee te denken en te doen in dit participatietraject. Lees hierover meer op www.oeververbindingen.nl.