Capelle aan den IJssel

Maatregelen Algeracorridor

Verbetering doorstroming en leefbaarheid

Op de wegen in het zuidoosten van de Rotterdamse regio is het erg druk met al jarenlang files op de Algeracorridor langs de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Hierdoor staat de leefbaarheid en bereikbaarheid onder druk.

De files hebben diverse oorzaken. Zo moet de Algerabrug regelmatig open voor schepen en zorgen de verkeerslichten voor flinke files. Niet alleen vanuit Krimpen maar ook vanuit Capelse wijken als Middelwatering en Oostgaarde. Verder staat de leefbaarheid als gevolg van het verkeer onder druk. Zo is er geluidsoverlast en hebben omwonenden last van sluipverkeer.

De gemeenten Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaan dit gezamenlijk aanpakken.

MIRT- Verkenning Oeverbindingen regio Rotterdam

Grote maatregelen zijn nodig om op de lange termijn te zorgen voor een goede bereikbare en leefbare regio.

Actuele ontwikkelingen in september 2022: Er zijn vier alternatieven voor de Algeracorridor beschikbaar als oplossing voor de lange termijn. De effecten van deze vier varianten zijn onderzocht op onder meer doorstroming, leefbaarheid (lucht, geluid) en kosten. De uitkomsten van de onderzoeken staan nu in de zogenoemde beslisinformatie. Je kunt het rapport vinden op oeververbindingen.nl/nieuwsbericht

In het rapport staat nog geen Voorkeursalternatief. Eind 2022 maken de opdrachtgevers van de MIRT-verkenning de keus voor het Voorkeursalternatief. De opdrachtgevers zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Rotterdam. Voor de Algeracorridor beslissen de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Capelle aan den IJssel mee. 

Een bestuurlijk besluit voor een voorkeur van één van de vier alternatieven wordt verwacht in het najaar van 2022. In de eerste helft van 2023 wordt een overeenkomst over de uitwerking van het verdere proces aan de gemeenteraden voorgelegd. 

Door het aanmelden voor de nieuwsbrief op www.oeververbindingen.nl/nieuws blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Andere onderzoeken MIRT

Naast de Algeracorridor wordt in de MIRT Oeververbindingen ook de verbetering van doorstroming op de A16 betrokken en wordt onderzocht hoe en waar de nieuwe oeververbinding tussen De Esch en Feijenoord moet komen. Verder wordt gekeken naar nieuwe openbaar vervoer verbindingen van Zuidplein naar Kralingse Zoom (via de nieuwe oeververbinding) van Zuidplein naar Centraal Station via de Maastunnel en een nieuw NS-station Stadionpark. Al deze projecten samen dragen bij aan een betere bereikbaarheid van werk, scholen en andere voorzieningen. Lees hierover meer op www.oeververbindingen.nl.

De MIRT Oeververbindingen is een groot project, waarvoor de uitvoering ligt rond 2030. De Algeracorridor kent op dit moment echter ook al problemen. Daarom worden ook voor de periode 2022 – 2024 al kleinere maatregelen genomen voor het verbeteren van de bereikbaarheid en de geluidhinder, zogenaamde Korte Termijn Aanpak (KTA) projecten.

KTA – projecten doorstromingsmaatregelen

Deze KTA-doorstromingsprojecten worden opgepakt en uitgevoerd tussen nu en 2024. Zodra de voorbereiding van een maatregel start, vindt u daarover informatie op de website www.capellebouwtaandestad.nl. Hieronder vindt u de maatregelen die zijn gestart, of binnenkort van start gaan met een verwijzing naar een website voor meer informatie.

• Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug: Het opwaarderen van de fietsroute Algerabrug – Capelsebrug via de Sibeliusweg. De ingebruikname van de verbeterde fietsroute staat gepland in 2023. De uitbreiding van de fietsenstalling ter hoogte van Capelsebrug is al afgerond. Op de website van de gemeente Rotterdam staat meer informatie over de uitbreiding van de fietsenstalling. Extra informatie over de Fietscorridor is ook beschikbaar.

• Herindeling Capelseplein: Realiseren van extra opstelruimte op het Capelseplein vanuit de richting Algerabrug naar het Kralingseplein. Het viaduct over de Schönberglaan moet naar verwachting hiervoor worden verbreed. Het fietspad dat nu nog de Schönberglaan gelijkvloers kruist, kan dan mogelijk boven langs de Algeraweg worden gelegd. Het is wellicht nodig om de verkeerslichten beter af te stellen. De start van het project staat gepland in het 3e kwartaal van 2022. Ingebruikname is dan in 2024.

• Fietscorridor Capelle (Algerabrug) – Rotterdam (zuidelijke tracé): Het gaat hier om een verbetering van de huidige fietsroute vanaf de Algerabrug langs de IJsseldijk richting Rotterdam. Ook het verkeersveiliger maken van kruispunten die de fietser onderweg tegenkomt. Ingebruikname staat gepland in 2023. Meer informatie staat op de website van de gemeente Zuid-Holland.

Campagne voor het slim reizen met OV, fiets of te voet.

• In uitvoering: Doorstromingsmaatregelen Grote Kruising in Krimpen aan den IJssel. Meer informatie staat op de website www.degrotekruising.nl.

KTA-project geluidsmaatregelen Algeraweg

Met dit project wil de gemeente Capelle op korte termijn het geluidniveau hoorbaar verbeteren op de Algeraweg. De gemeente Capelle is in februari 2022 met de eerste maatregelen gestart om de geluidsoverlast die het verkeer op de Algeraweg veroorzaakt te verminderen. Samen met vertegenwoordigers van de drie wijkoverleg platforms (’s Gravenland, Capelle-West en Middelwatering), de Capelse Aanjagers en een externe deskundige realiseert de gemeente deze maatregelen. Met informatieborden, markeringen op het wegdek en verkeersborden met smiley’s worden automobilisten gestimuleerd hun snelheid aan te passen. Eind 2022 komen daar permanente snelheidsdisplays bij en sinds de zomer 2022 zet de RET stillere elektrische bussen in op buslijnen over de Algeraweg.

Algeraweg krijgt nieuw asfalt

Een van de maatregelen is het verminderen van de geluidsoverlast voor de omwonenden. Het wegdek van de Algeraweg in Capelle aan den IJssel is aan vervanging toe. Vanaf 12 september wordt hier een nieuw geluiddempend wegdek aangebracht. Tijdens de werkzaamheden blijft er in beide richtingen één rijstrook beschikbaar. Behalve in de nacht van 14-15 en 15-16 september. Dan is de weg in zijn geheel afgesloten voor motorvoertuigen. Automobilisten moeten rekening houden met een langere reistijd.

Wat gaan we doen?

Op de Algeraweg (deel tussen Algerabrug en Capelseplein) vervangen we de bovenste asfaltlagen. Wat we doen, is:

• Verwijderen van asfalt;
• Aanbrengen van asfalt (geluiddempend wegdek);
• Aanbrengen van belijning en markeringen.

Wat betekent dit voor u?

Het werk geeft overlast. De werkzaamheden beginnen vanaf maandag 12 september 2022. Naar verwachting is het werk in de week van 3 oktober klaar. Tijdens deze periode blijft er in beide rijrichtingen één rijstrook voor het verkeer open. En kunnen ook de bussen en de hulpdiensten van de Algeraweg gebruik blijven maken. Op verschillende momenten wordt er ook in de avond en nacht gewerkt. Zo kunnen we de periode waarin we werken zo kort mogelijk houden.

Het vervangen van het asfalt is nodig om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen en de kwaliteit van de weg te verbeteren. Daarnaast heeft deze nieuwe geluiddempende asfaltlaag ongeveer hetzelfde effect als een halvering van het autoverkeer. 

Overige maatregelen

Daarnaast heeft de politie gecontroleerd op geluidsovertredingen, zoals hard optrekkende motorvoertuigen. Omwonenden ervaren die geluiden als zeer hinderlijk. Alle geluidsmaatregelen moeten in de periode 2022 – 2023 zijn uitgevoerd. In de tabel hieronder staan de maatregelen beschreven. 

uw tips en suggesties

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Sjors Honders, Patrick van der Graaff

Nieuws