Capelle aan den IJssel

Librije 183-185

Transformatieproject van Havensteder in Schollevaar

-

Havensteder heeft in Capelle aan den IJssel gekeken waar kansen liggen om woningen voor jongeren toe te voegen, gezien daaraan een tekort is op de woningbouwmarkt.

Voornemen
Zodoende heeft Havensteder voorgesteld om de wijkbeheerdersruimte en bijeenkomstruimte aan de Librije 183-185 te transformeren naar vijf jongerenwoningen. Het voornemen is om vier studio's met een terras aan de voorzijde en een tweekamerappartement zonder buitenruimte te realiseren. Het voorstel is om de fietsenstalling te behouden, maar deze wordt verplaatst naar de oostvleugel. 

Procedure
Volgens het geldende bestemmingsplan is een maximum aantal woningen van 71 mogelijk. Om het plan van Havensteder mogelijk te maken, is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Het maximale aantal wordt immers met 3 woningen overschreden. We volgen de reguliere procedure, waarbij een beslistermijn van 8 weken geldt. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden.

Proces en communicatie
Havensteder is al enige tijd met de gemeente in gesprek om de aanvraag om Omgevingsvergunning voor te bereiden. De gemeente is enthousiast over het plan, maar is ook van mening dat de buurt hierbij betrokken moet worden volgens de Capelse Doe Mee aanpak. Omwonenden worden via een informatiebrief op de hoogte gesteld van dit initiatief en kunnen vragen en/of opmerkingen met ons delen via doemee@capelleaandenijssel.nl.

Heeft u een transformatieverzoek? Wij gaan graag met u in gesprek.
Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten