Capelle aan den IJssel

Kwetsbare woningvoorraad

Verduurzamen Purmerhoek

De komende jaren gaat Havensteder haar woningbezit verbeteren zodat de woningen klaar gemaakt worden voor de komende 25 jaar, met meer comfort, een betere energetische prestatie en een verbeterde uitstraling.

In 2017 hebben de gemeente en Havensteder samen een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarbij is aangeven welke buurten in welk jaar worden aangepakt. Dit programma kan jaarlijks worden bijgesteld.

Om de woningvoorraad in de toekomst op peil te houden, worden in diverse gebieden maatregelen genomen aan de woningen, buitenruimte en de leefbaarheid. Capelle kent redelijk wat woningen die tot de kwetsbare woningvoorraad worden gerekend. Daarbij gaat het onder andere om woningen binnen buurten als de Wiekslag en de Hoeken. Het gaat om woningen die nu nog geschikt zijn om comfortabel in te wonen, maar waar een sterke veroudering op de loer ligt. Dit geldt ook voor de openbare ruimte van de gebieden waar deze woningen staan. De gemeente en Havensteder maken afspraken over investeringen in deze gebieden, waarbij Havensteder investeert in de kwaliteitsverbetering van de woningen. In aansluiting op de bouwkundige activiteiten van Havensteder investeert de gemeente in het openbaar gebied. Het vizier is op de korte termijn gericht op de Purmerhoek, Wiekslag en de 747-buurt. Op lange termijn gaat het om de Schermerhoek en de Bongerd-Wingerd.

Purmerhoek
Aan het complete gebouw en alle woningen wordt groot onderhoud gepleegd. De 504 woningen van de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel worden verduurzaamd en gemoderniseerd. Woningcorporatie Havensteder en Team ERAflats, bestaande uit Smits Vastgoedzorg en TBI-onderneming ERA Contour, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het verrichten van de werkzaamheden.

Duurzame transformatie en verbetering wooncomfort
De werkzaamheden aan de imposante flat starten in februari 2019. “We maken de flat toekomstbestendig door het te isoleren en klaar te maken voor het gasloze tijdperk. We verbeteren daarmee het wooncomfort van de bewoners en het is straks eventueel mogelijk het gebouw aan te sluiten op stadsverwarming. We hebben in het voortraject goed samengewerkt met de bewoners en de plannen mede afgestemd op hun wensen”, vertelt projectleider Realisatie Jelle Jonker van Havensteder. Ook de andere werkzaamheden dragen bij aan een verbetering van het wooncomfort. Zo vernieuwt Team ERAflats in elke woning het toilet en in sommige gevallen ook de keuken en badkamer. Tegelijkertijd worden verschillende installaties individueel regelbaar gemaakt, en worden maatregelen getroffen om de veiligheid te vergroten.

Open uitstraling totale gebouw
Naast de werkzaamheden aan de individuele woningen, wordt ook de totale flat aangepakt. Hans van der Krogt vertelt namens Team ERAflats: “Het plan omvat ook het isoleren van de buitenschil en daarom hebben we in het bouwteam met Havensteder en A3 Architecten ook goed gekeken naar de mogelijkheden om de uitstraling van het gebouw te verbeteren.” Daarom vervangt Team ERAflats de galerijhekwerken op de eerste verdieping door een glazen balustrade. De kopgevels en de plint van het gebouw worden aangepast. De hoofdentrees worden strak vormgegeven en krijgen een transparante look. Het gebouw krijgt hierdoor een meer open uitstraling, wat vaak ook het gevoel van veiligheid bij bewoners en bezoekers versterkt.

Zelf gebouwd, binnenkort toekomstproof
Ruim 60 jaar geleden werd de Purmerhoek gebouwd door bouwbedrijf ERA, in een reeks van flats die bekend werden als de zogenaamde ERAflats. Met name in de Randstad werden de imposante woongebouwen eind jaren zestig in korte tijd neergezet om te voorzien in de grote woningbehoefte die was ontstaan na de oorlog. “Het is voor ons extra bijzonder om het groot onderhoud aan deze flat uit te voeren, we hebben hem immers zelf gebouwd! En nu, zo veel jaar later, maken we hem weer toekomstproof!” aldus Jurgen Weerdenburg namens Team ERAflats.

Artist impression door A3 Architecten
Met de maatregelen die Havensteder nu neemt wordt de levensduur van de woningen met 25 jaar verlengd. Ook hier leiden de technische maatregelen tot verbetering van het energielabel F naar B. Daarnaast wordt er sociaal inzet gepleegd om de leefbaarheid te vergroten.

Planning

De start van de renovatie staat gepland voor het 2e kw. 2019. Deze zal medio 2021 gereed gereed zijn.

Herinrichting openbaar gebied
Na de renovatie zal de gemeente het openbare gebied aanpakken. Het streven is om het parkeerterrein aantrekkelijker in te richten met een meer gedifferentieerde inrichting met bredere voetpaden en meer groen. Vriendelijkere maar robuuste uitstraling met planten- en boombakken aansluitend op de gebouwplint. Ook moeten fietsenstallingen voor de bezoekersfietsen voor een rustiger en georganiseerd beeld bij de entrees zorgen.

Schermerhoek
In de Schermerhoek bevinden zich appartementen die variëren van één tot vier slaapkamers. Hier zal, net als bij de Purmerhoek, in 2025 door Havensteder een slag worden gemaakt op het gebied duurzaamheid en uitstraling.

Lidl
In dit gebied spelen meerdere ontwikkelingen. Lidl wil zijn vestiging vernieuwen. Ook is deze locatie in de structuurvisie aangewezen als één van de entrees van Capelle en zien wij kansen voor woningbouw in 8 lagen. Hierover gaat de gemeente met de Lidl in gesprek.

Herinrichting openbare ruimte
De functies van het openbaar gebied aan de zuidzijde zijn: park en spelen. De noordzijde is parkeerterrein. Aansluitend op de renovatie zal het openbare gebied een facelift krijgen.

Wiekslag
Havensteder gaat de portiekflats aan de Wiekslag renoveren. Behalve gevelisolatie, aanpassing keuken en badkamer zal de entree vernieuwd worden. Havensteder onderzoekt of de garageboxen op de begane grond vervangen kunnen worden door woningen met tuinen.

Havensteder verwacht het ontwerp voor de zomer gereed te hebben zodat het 2e kw. 2020 gestart kan worden met de verbouwing.

Openbare ruimte
Op termijn komt de gehele buitenruimte aan de beurt. Er is nu veel kijkgroen. Er is vraag naar meer bomen en speelvoorzieningen.

Behalve het realiseren van een wandelpad aan de oostzijde langs het water is er ook aandacht voor een fietsverbinding door het gebied.

747-flats
Havensteder gaat de galerijflats in de omgeving van de Reigerlaan en Rivierweg verduurzamen. Het gaat om het verbeteren van isolatie en ventilatie gecombineerd met gevelonderhoud. Als gevolg van deze investeringen gaat het energielabel van F naar B.

Het betreft:

  • Kievitlaan West: Verduurzaming 168 galerijwoningen
  • Kievitlaan Oost: Verduurzaming 212 galerijwoningen
  • Reigerlaan Noord: Verduurzaming 174 galerijwoningen en mogelijk toevoegen brancardlift Rivierweglift.
  • Start uitvoering oktober 2019, oplevering zomer 2020.
  • Openbare ruimte
  • Op termijn zal de buitenruimte worden aangepakt.

Planning

Purmerhoek
Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten