Capelle aan den IJssel

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Schollevaar

Operalaan/Hermitage

Aantrekkelijker beeld
Bijdragen klimaatadaptatie
Reductie fijnstof in de lucht
Natuurwaarden

Voor entrees van de stad en de ‘groene hoofdstructuren’ in Schollevaar, Oostgaarde en Schenkel worden toekomstbeelden opgebouwd. Deze geven weer hoe het beeld van de groenstructuren kan verbeteren en hoe met groen tegelijkertijd kan worden bijgedragen aan zaken als het terugdringen van opwarming van stedelijke gebieden, de opvang van hemelwater, de reductie van fijnstof in de lucht en de vergroting van natuurwaarden. Met de verbetering van de entree van Capelle vanaf de Abram van Rijckevorselweg-west tot aan het Capelseplein is reeds een start gemaakt. Informatie over deze stand van zaken vindt u via www.capellebouwtaandestad.nl/kwaliteitsimpuls-avr

De beplanting van de Operalaan en Hermitage is in de loop der jaren wat uitgehold of verouderd. Het is de ambitie van de gemeente om dit gebied een kwaliteitsverbetering te geven door verbetering van de buitenruimte door middel van aanpassingen aan het groen.

Doe Mee!

Wij horen graag wat u nu van de lanen vindt en wat u belangrijk vindt voor de toekomst van de lanen. Heeft u tips? Laat dit dan weten en stuur een e-mail: t.n.buijze@capelleaandenijssel.nl, ten name van Tamira Buijze

Bewonersbijeenkomst 9 juli 2018

Een eerste bijeenkomst met bewoners heeft plaatsgevonden op 9 juli jl. Met de bewoners hebben we een wandeling gemaakt langs de lanen en met elkaar de huidige stand opgenomen.

Uitkomsten van deze bijeenkomst en voortgang van het project leest u op deze pagina.

Bewonersbijeenkomst 16 oktober 2018

In de bijeenkomst met bewoners op 16 oktober is een voorstel voor het laanbeeld van de Operalaan-Hermitage besproken. Dit voorstel zet in op het vormen van een laan met drie groene karakters:

  • Operalaan-west: een laan met de huidige platanen, en met bontere zijbermen. Gekeken wordt of de groeiruimte voor de bestaande platanen aan de westzijde van de weg kan worden verbeterd. De bermen worden bonter door toevoeging van bloemrijke en besrijke struiken.
  • Operalaan-Hermitage zuid: verspreide bomen waaronder de huidige platanen, waar mogelijk in grasbermen in plaats van in plantsoenen; en meer groeiruimte voor platanen en een beter voetpad bij het pleintje.
  • Hermitage-oost: en laan van Meelbessen (zoals nu, of met een vergelijkbare soort) met bontere bermen; en een groener pleintje met meer plantsoen, grasbermen en bomen.

Dit voorstel is in hoofdlijnen goed ontvangen. Gevraagd is om bij de plaatsing van nieuwe bomen op het pleintje en aan de zuidzijde rekening te houden met schaduw voor en afstand tot aanliggende woningen. Bij nieuwe gazons in plaats van plantsoen is opgemerkt dat het uitlaten van honden een probleem voor aanwonenden opleveren. Opgeroepen wordt met het beheer in te spelen op de nieuwe inrichting.

Met meeneming van deze aandachtspunten wordt het voorstel definitief gemaakt. Volgende stap is om hiermee, samen met voorstellen voor andere delen van de Kwaliteitsimpuls voor de Buitenruimte, naar het gemeentebestuur te gaan. Dat zal naar verwachting in 2e kwartaal 2019 zijn.

Meedenken over dit project?

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten