Capelle aan den IJssel

Jaarsveld

Ruimte voor ontwikkeling

De locatie betreft een deel van het huidige perceel van Tuincentrum Jaarsveld aan de ’s-Gravenweg, wat ruimte biedt voor ontwikkeling van woningbouw. Een ontwikkelaar heeft een initiatief ingediend voor het realiseren van woningen op 2 te creëren slagen aan de oostzijde van de locatie.

Het kavelpaspoort, waarin de ambities voor de locatie zijn vastgelegd, is ook een basis voor een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Voor een overzicht van alle ambities en spelregels wordt verwezen naar het concept kavelpaspoort Jaarsveld.

Concept kavelpaspoort Jaarsveld
De voorlopige versie (concept) van het kavelpaspoort Jaarsveld ligt ter inzage vanaf donderdag 3 oktober t/m woensdag 30 oktober 2019.

Informatie- en inspraakbijeenkomst maandag 14 oktober 2019
Op maandag 14 oktober 2019 van 19:30 tot 21:00 uur organiseert de ontwikkelaar in samenspraak met de gemeente een informatie- en inspraakavond in Tuincentrum Jaarsveld, ’s-Gravenweg 368. Tijdens de bijeenkomst heeft u de mogelijkheid om informatie te krijgen over het concept kavelpaspoort, vragen te stellen en een reactie te geven. 

Stukken beschikbaar en raadpleegbaar
Het concept kavelpaspoort Jaarsveld is te raadplegen via deze pagina, in het gemeentehuis (Rivierweg 111) en in ‘De Werkkamer’, informatiecentrum Amnestyplein. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur geopend. De Werkkamer is op dinsdag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 16:00 uur geopend.

Reacties
Vanaf donderdag 3 oktober 2019 tot en met woensdag 30 oktober 2019 kunt u een reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, op de volgende wijzen:

1. Door het invullen van het contactformulier via www.capelleaandenijssel.nl.
2. Door het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van Kavelpaspoort Jaarsveld.
3. Door het mondeling geven van een reactie (stellen van vragen). Hiervoor maakt u een afspraak met Gerhard Muis, telefoonnummer (010) 284 8272, email: g.muis@capelleaandenijssel.nl of door langs te komen in ‘De Werkkamer’, informatiecentrum Amnestyplein.

Hoe gaat het verder?
De inspraakreacties worden verwerkt in het kavelpaspoort en ter consultatie aangeboden aan de commissie Stadsontwikkeling en –Beheer van 2 of 3 december 2019. De gemeenteraad neemt een besluit over de naar voren gebrachte zienswijzen en stelt het uiteindelijke kavelpaspoort vast. Met het definitieve kavelpaspoort kan vervolgens de ontwikkelaar een bouwplan voor de locatie gaan uitwerken.