Capelle aan den IJssel

Het Nieuwe Rivium

Gebiedspaspoort

De gemeenteraad heeft in maart 2018 het gebiedspaspoort Het Nieuwe Rivium vastgesteld. Dit gebiedspaspoort was vooral gericht op het transformeren van bestaande kantoorpanden, om hier wonen mogelijk te maken.

Het enthousiasme van initiatiefnemers heeft ertoe geleid dat we een verdiepingsslag maken op het eerste gebiedspaspoort waarin we vijf ambities stellen voor de komende jaren. Dit (concept) gebiedspaspoort hebben we samen met eigenaren, bedrijven, (toekomstige)bewoners, omwonenden en bezoekers van het gebied opgesteld.

Werk-woonwijk
Het Rivium is nu nog een een bedrijventerrein, aan de rand van Rotterdam, dat grotendeels bestaat uit lege kantoorpanden. Enkele kantoorpanden worden komende jaren getransformeerd tot woningen, een groot deel wordt gesloopt en vervangen door moderne woontorens met zowel huur- als koopappartementen. In totaal komen er 5.000 woningen. Het nieuwe Rivium wordt een hip woon-werkterrein met diverse voorzieningen, waaronder koffietentjes, supermarkten en cafés. De woningen in Rive Republic worden deze maand opgeleverd. Binnen twee jaar moeten de eerste nieuwe woontorens af zijn. Het hele gebied is naar verwachting in 2030 af.

Doe mee!
Dat Rivium een gebied is met grote potentie blijkt wel uit het enthousiasme van initiatiefnemers. Sinds de vaststelling van het gebiedspaspoort (maart 2018) is de gemeente met veel geinteresseerden in gesprek over de ontwikkeling van het (nu nog) bedrijventerrein. Samen met ontwikkelaars stellen we kaders en randvoorwaarden op voor onder andere de openbare ruimte, voorzieningen en bouwvolumes. 

Huidige eigenaren, ondernemers en bedrijven betrekken we bij het proces, net als het Park Management. Ook (potentiele) bewoners, omwonenden en bezoekers van het gebied zijn uitgenodigd om mee te denken. Van 6 mei tot 3 juni lag het concept Gebiedspaspoort 2.0 ter inzage. Onderaan deze pagina kunt u het concept Gebiedspaspoort 2.0 downloaden. 

Ambities
Om richting te geven aan de gebiedsontwikkeling hebben we de volgende ambities opgesteld:

1. Een hippe, gave wijk met karakter
2. De hotspots van het Nieuwe Rivium
3. Een echte stadswijk
4. Te voet, te fiets en met OV
5. Beleef en geniet!

Alle plannen om tot het Nieuwe Rivium te komen moeten bijdragen aan het realiseren van deze ambities. Benieuwd naar de toelichting bij deze ambities? Bekijk deze in het concept gebiedspaspoort onderaan deze pagina.

Ruimtelijke verkenning Het Nieuwe Rivium
Status: indicatie van mogelijkheden binnen Gebiedspaspoort 2.0, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het Gebiedspaspoort 2.0 voor Het Nieuwe Rivium gaat uit van hogere bouwhoogtes dan het huidige bestemmingsplan mogelijk maakt. De voorgestelde bouwhoogten kunt u vinden in hoofdstuk 3.1 van het Concept Gebiedspaspoort Het Nieuwe Rivium. Het 3D-model, dat u vindt via deze link, geeft u de mogelijkheid om een indruk te krijgen wat deze bouwmogelijkheden kunnen betekenen voor dit gebied en omliggende wijken. U kunt er door het gebied ‘wandelen’ (met de werkbalk aan de linkerzijde) en bijvoorbeeld de schaduweffecten op verschillende tijdstippen bekijken (met de werkbalk aan de rechterzijde). Let op: het 3D-model is geen concreet bouwplan maar wel een ruimtelijke verkenning die een indicatie geeft wat er mogelijk zou kunnen komen. De daadwerkelijke plannen worden door ontwikkelaars gemaakt en zullen er anders uit komen te zien. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Planning

Inventarisatie kansrijke initiatieven die (potentieel) bepalend zijn voor de richting van het gebiedspaspoort Bijeenkomsten met belanghebbenden in het gebied Vaststellen concept gebiedspaspoort in college van B&W Inspraakperiode Besluitvorming gemeenteraad

Downloads

Meer weten over dit project?