Capelle aan den IJssel

Herontwikkeling woonzorgcentrum d'Amandelhof

Modern wonen en zorgverlening in het Amandelpark

Het huidige woonzorgcentrum d’ Amandelhof dateert uit 1974 en moest nodig vernieuwd worden om zorg te kunnen verlenen volgens de eisen en wensen van deze tijd. Het Amandelpark is eveneens aan een vernieuwing toe. Eigenaar van d’ Amandelhof, Cedrah, en de gemeente hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk tot een nieuwe invulling van deze locatie te komen. Een modern woonzorgcentrum in een nieuwe groene omgeving.

Er komen in totaal drie nieuwe gebouwen (gebouw A+B+C). De gebouwen worden vanwege de tijdelijke huisvesting en verhuizingen niet in één keer gebouwd. Eerst zal gebouw A worden gerealiseerd en vervolgens gebouw B en C gezamenlijk (B en C kunnen ook afzonderlijk van elkaar gebouwd worden). Gebouw A is het zorggebouw. Gebouw B wordt voorzien van sociale huurwoningen met zorg aan huis. Gebouw C wordt voorzien van duurdere huur- en koopwoningen (ook hier kan door Cedrah zorg geleverd worden). Onder gebouw C wordt een parkeerkelder aangebracht. De gebouwen staan door middel van een loopbrug met elkaar in verbinding en op de begane grond van gebouw B is een restaurant/brasserie aanwezig. Het eigen terrein (tuin) van Cedrah sluit aan de achterzijde aan op een park van de gemeente, welke volledig opnieuw wordt ingericht.

Doe mee
Er is voor dit gebied een eerste participatieronde geweest waarin Capellenaren hun idee over de nieuwbouw en het park hebben kunnen inbrengen. Nu de volumes van de verschillende bouwdelen van het verzorgingscentrum bekend zijn, kan een eerste gebiedspaspoort voor deze locatie worden opgesteld. Dit concept wordt vrijgegeven voor de inspraak, waarna het aan het bestuur wordt aangeboden ter vaststelling.

Voortgang
Op 25 september 2017 heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel unaniem het gebiedspaspoort Amandelpark vastgesteld. Unaniem, maar niet geheel onomstreden. De hoogte van gebouw C leidde tot bezwaren van bewoners uit de Scandinavische Buurt. De eigenaar van d' Amandelhof, zorginstelling Cedrah, was op deze avond aanwezig en heeft ook kennis kunnen nemen van deze bezwaren. Drie partijen hebben een voorstel ingediend voor de nieuwbouw op deze locatie. Begin 2018 heeft Cedrah, samen met de gemeente, een keuze gemaakt uit de verschillende voorstellen.

Op dit moment is de aannemer bezig met een deel van de sloop van het bestaande pand. Start bouw van gebouw A staat gepland voor het 3e kwartaal van 2019. De oplevering van gebouw staat gepland voor het 4e kwartaal van 2020. Vervolgens staat de verhuizing vanuit het bestaande gebouw naar gebouw A en de tijdelijke units gepland. Begin 2021 staat de sloop van het overgebleven deel van het bestaande gebouw gepland. De start van de bouw van gebouw B en C staat gepland voor eind 1e kwartaal 2021. De oplevering van gebouw B en C staat gepland voor het tweede kwartaal van 2022.

Planning

Uitwerken schetsontwerp Schetsontwerp vertalen naar definitief ontwerp Sloop eerste fase Onderzoeken ten behoeve van de omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten