Capelle aan den IJssel

Ontwerp middeneiland Kanaalweg

Inmiddels zijn alle woningen in het IJsselpark verkocht en zijn de bouwwerkzaamheden begonnen. Om ervoor te zorgen dat het verkeer van en naar het IJsselpark in de toekomst veilig kan plaatsvinden, is een aanpassing aan de Kanaalweg nodig. Hiervoor is een middeneiland ontworpen. Het ontwerp kunt u onderaan de pagina over het IJsselpark downloaden in PDF.

Middeneiland

Een middeneiland zorgt ervoor dat voetgangers en fietsers veiliger kunnen oversteken, omdat er in het midden van de weg ruimte is om te wachten. Ook is in het midden opstelruimte voor auto’s, zodat de doorstroom op de Kanaalweg zo min mogelijk wordt verstoord.

In de huidige situatie liggen de bushaltes aan de noordzijde van het kruispunt. In het nieuwe ontwerp wordt de bushalte aan de oostzijde van de Kanaalweg vanwege ruimtegebrek verplaatst naar de zuidzijde van het kruispunt.

Het ontwerp voorziet aan de westkant van de Kanaalweg ook in een aansluiting op het plangebied Oeverrijk. Omdat nog niet duidelijk is wanneer Oeverrijk wordt gerealiseerd, wordt de toegangsweg aan de westzijde nog niet aangelegd.

Planning en bereikbaarheid

De werkzaamheden voor de aanleg van het middeneiland staan gepland in de zomervakantie van 2022. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het gedurende die periode nodig de Kanaalweg af te sluiten. Voor het doorgaande verkeer op de Kanaalweg wordt een omleiding ingesteld. Tegelijkertijd zullen er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan het brugdek bij de Bermweg.

Als de definitieve startdatum en planning van de werkzaamheden bekend zijn, worden omwonenden en omliggende bedrijven hierover geïnformeerd. Verder informeren we over de afsluiting en werkzaamheden via bebording, de nieuwsbrief Capelle bouwt aan de stad en op deze pagina.

Huidige situatie Kanaalweg (maart 2022) 

Ontwerp middeneiland Kanaalweg

Ontwerp middeneiland Kanaalweg