Capelle aan den IJssel

Herontwikkeling Mient-Midden

Een ontwikkeling van een huidig bedrijventerrein

In het gebiedspaspoort De Mient is ruimte gegeven voor de ontwikkeling van Mient-Midden. Mient-Midden is de kant van het bedrijventerrein, tegenover de zelfbouwlocatie.

Bijeenkomst Mient-Midden 11 december 2019

Op woensdag 11 december 2019 presenteerde het Capelse bedrijf Puka B.V. haar voorstel voor herontwikkeling van dit deel van De Mient. De reacties op het plan variëren van negatief ten aanzien van het deel hoogbouw tot uiterst positief, tijd dat er wat gebeurt en mooi plan met verschillende woningtypen. 

De bijeenkomst is aanleiding voor de ontwikkelaar geweest verder in overleg te gaan met de gemeente over de ontwikkeling van deze locatie. Daarnaast zien we dat in het naast gelegen gebied ondernemers zijn die nadenken over hun toekomst op De Mient. Voor dit moment zijn er geen concrete plannen in Mient Zuid. Puka BV en de gemeente houden de ontwikkelingen in dit deel in de gaten om het gesprek met deze ondernemers aan te gaan.

Puka BV heeft in de afgelopen periode verder gewerkt aan de plannen voor de ontwikkeling van Mient Midden. Zoals bekend zijn fysieke bijeenkomsten op dit moment niet mogelijk. Er wordt daarom gekeken hoe de participatie via digitale kanalen goed vorm kan worden gegeven.

Bijeenkomst Mient-midden 16 juli 2020

Op donderdag 16 juli 2020 hebben de ontwikkelaar Puka BV en de gemeente het vernieuwde concept ontwerp van de locatie toegelicht tijdens een digitale bewonersbijeenkomst. De vragen die zijn gesteld tijdens deze avond zijn in een Nota van Beantwoording verwerkt en onderaan te downloaden.  De presentatie kunt u onderaan deze pagina downloaden.

N.B.: de bezonningstudie van het op 16 juli 2020 gepresenteerde ontwerp is in TWEE delen te downloaden onderaan deze pagina.

Digitale bijeenkomst 9 december

Op donderdag 16 juli 2020 hebben de ontwikkelaar Puka BV en de gemeente het vernieuwde concept ontwerp van de locatie Mient-midden toegelicht. Tijdens deze avond is toegezegd om wandelingen in het gebied te organiseren om iedereen de gelegenheid te bieden om zijn/haar vragen te stellen en kennis te nemen van het aangepast ontwerp. Gezien de vele vragen en opmerkingen tijdens de digitale bijeenkomst op 16 juli, wordt er nu hard gewerkt aan een vernieuwd plan. Op woensdag 9 december heeft nogmaals een digitale bijeenkomst plaats gevonden. De vragen die gesteld zijn tijdens deze bijeenkomst zijn gebundeld en beantwoord in de Nota van Beantwoording die onderaan deze pagina te vinden is.

Procedure

Op dit moment is de ontwikkelaar bezig met het uitwerken van het Definitief Ontwerp en het voorbereiden van de ruimtelijke procedure. Rond de zomer zal de ontwikkelaar een aanvraag omgevingsvergunning indienen, waarna de formele planologische procedure gaat lopen. Wij informeren u t.z.t over het verloop van de procedure en inspraakmogelijkheden.

Planning

Planuitwerking Verdere planuitwerking

Downloads

Meer weten over dit project?