Capelle aan den IJssel

Herontwikkeling Mient-Midden

Een ontwikkeling van een huidig bedrijventerrein

In het gebiedspaspoort De Mient is ruimte gegeven voor de ontwikkeling van Mient-Midden. Mient-Midden is de kant van het bedrijventerrein, tegenover de zelfbouwlocatie.

Het plan voor het oude bedrijfsterrein in het centrum van Capelle omvat 28 woningen en 46 appartementen. Naar verwachting start de bouw in 2022 en worden de woningen in 2024 opgeleverd.

Het gebiedspaspoort De Mient werd al in 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee werden initiatiefnemers uitgenodigd om plannen te bedenken voor het gebied. Het Capelse bedrijf Puka B.V. heeft een plan gemaakt voor het oude bedrijfsterrein. In totaal zitten er 28 grondgebonden woningen en 46 appartementen in het plan.

Op dit moment is de ontwikkelaar is het Definitief Ontwerp uitgewerkt en is de ontwikkelaar bezig met de voorbereiding van de ruimtelijke procedure, waarbij een een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend. Hierna start de formele planologische procedure. 

Coördinatieregeling Mient-Midden

Op maandag 21 maart 2022 behandelde de gemeenteraad het verzoek van ontwikkelaar PUKA voor een coördinatieregeling. Unaniem besloot de raad om de coördinatieregeling voor Mient-Midden toe te passen. De regeling houdt in dat alle benodigde vergunningen voor de realisatie van het project in een keer worden ingediend, behandeld en ter inzage worden gelegd. Op korte termijn volgt een besluit over het verlenen van de vergunningen voor dit project. Wilt u het ontwerp in 3d bekijken klik dan hier.

Ondertekening anterieure overeenkomst Mient-Midden 26 november 2021

Op vrijdag 26 november 2021 hebben de gemeente Capelle aan den IJssel en de Capelse ontwikkelaar Puka Projectontwikkeling beide hun handtekening onder de overeenkomst gezet om te kunnen starten met de ontwikkeling van Mient-Midden. Het plan voor het oude bedrijfsterrein in het centrum van Capelle omvat 28 woningen en 46 appartementen. Naar verwachting start de bouw in 2022 en worden de woningen in 2024 opgeleverd.

Participatie
Eind 2019 organiseerde de ontwikkelaar al een eerste bijeenkomst voor Capellenaren waar het voorstel gepresenteerd werd. De reacties op het plan gingen destijds over het hoogteaccent, de woningtypen en verkeersbewegingen. Met de inbreng van bewoners is het plan verder uitgewerkt. Deze plannen zijn in juli en december 2020 toegelicht tijdens digitale bijeenkomsten.

  • Digitale bijeenkomst 14 december 2021

Op dinsdag 16 november 2021 organiseerde ontwikkelaar Puka, op verzoek van wethouder Struijvenberg, een rondleiding op de Mient voor raadsleden. Ook omwonenden van de projectlocatie nodigden we uit voor een wandeling door het gebied. Helaas zijn wij genoodzaakt om de wandelingen door projectlocatie Mient-Midden op dinsdag 30 november en 14 december NIET door te laten gaan. Wij vinden dit natuurlijk heel jammer, maar moeten door de aangescherpte coronamaatregelen op zoek naar een alternatief. Omwonenden worden daarom uitgenodigd voor een digitale informatieavond op dinsdagavond 14 december 2021. De presentatie en het verslag worden begin januari 2022 op deze pagina gezet onder 'Downloads'.

  • Digitale bijeenkomst 9 december 2020

Naar aanleiding van de input van bewoners is het plan op een aantal zaken gewijzigd. Op woensdag 9 december 2020 heeft Puka de wijzingen tijdens een digitale bijeenkomst toegelicht. De vragen die gesteld zijn tijdens deze bijeenkomst zijn gebundeld en beantwoord in de Nota van Beantwoording die onderaan deze pagina te vinden is.

  • Bijeenkomst Mient-midden 16 juli 2020

Op donderdag 16 juli 2020 hebben de ontwikkelaar Puka BV en de gemeente het vernieuwde concept ontwerp van de locatie toegelicht tijdens een digitale bewonersbijeenkomst. De vragen die zijn gesteld tijdens deze avond zijn in een Nota van Beantwoording verwerkt en onderaan te downloaden. De presentatie kunt u onderaan deze pagina downloaden. De bezonningstudie van het op 16 juli 2020 gepresenteerde ontwerp is in twee delen te downloaden onderaan deze pagina.

  • Bijeenkomst Mient-Midden 11 december 2019

Op woensdag 11 december 2019 presenteerde het Capelse bedrijf Puka B.V. haar voorstel voor herontwikkeling van dit deel van De Mient. De reacties op het plan variëren van negatief ten aanzien van het deel hoogbouw tot uiterst positief, tijd dat er wat gebeurt en mooi plan met verschillende woningtypen. De bijeenkomst is aanleiding voor de ontwikkelaar geweest verder in overleg te gaan met de gemeente over de ontwikkeling van deze locatie. 

Daarnaast zien we dat in het naast gelegen gebied ondernemers zijn die nadenken over hun toekomst op De Mient. Voor dit moment zijn er geen concrete plannen in Mient Zuid. Puka BV en de gemeente houden de ontwikkelingen in dit deel in de gaten om het gesprek met deze ondernemers aan te gaan.

Planning

Planuitwerking Planologische procedure Voorbereiding en sloop bestaande panden Realisatie woningen en buitenruimte

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Else Gerritse