Capelle aan den IJssel

Herontwikkeling Meeuwensingel

Nieuwe voorzieningen en woningen in een parkachtig gebied naast het stadshart

Herontwikkeling van de locatie Meeuwensingel naar een parkachtig groen gebied waar een stedelijk woonprogramma gecombineerd wordt met nieuwbouw voor basisscholen De Horizon en De Klim-Op, een uitbreiding voor de Montessorischool Capelle en voorzieningen voor de wijk.

De locatie Meeuwensingel vormt een logische uitbreiding van het stadshart, geeft een impuls aan de omliggende buurten en vormt een schakel tussen stadshart en de Hollandsche IJssel. Om dat laatste mogelijk te maken krijgt de ontwikkeling een nieuw gezicht aan de Rivierweg en is hier een wandelroute langs de singel gerealiseerd. Inzet is een stedelijk programma met losse urban villa-achtige gebouwen in een groene omgeving en een steviger stadsblok aan de Meeuwensingel.

Op de locatie is een programma mogelijk van circa 170 woningen, een nieuw cluster van maatschappelijke voorzieningen (bestaande uit twee basisscholen, gymzaal, kinderopvang en maatschappelijke voorzieningen) en commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Het woonprogramma kan grondgebonden zijn, maar appartementen (in verschillende typen) liggen gelet op de locatie naar verwachting meer voor de hand.

Doe mee
Omwonenden en andere belanghebbenden zijn betrokken bij het opstellen van het gebiedspaspoort en bij het verder uitwerken van het plan. Op de locatie van een voormalige kleuterschool is onder de naam "Groene Uiver" een tijdelijk sport- en spelterrein gerealiseerd waar de scholen en omliggende buurten enthousiast gebruik van maken.

Gebiedspaspoort
Het gebiedspaspoort voor de locatie Meeuwensingel is vastgesteld. Afhankelijk welk gebied wordt herontwikkeld (het heeft onze voorkeur om het totale gebied te herontwikkelen, maar de gemeente is geen eigenaar van alle gronden) wordt de herontwikkeling van het gebied verder uitgewerkt.

Projectontwikkelaar Amvest heeft eind juni 2018 haar eigendom in het gebied verkocht aan projectontwikkelaar Stebru. Stebru en Stevast Baas & Groen willen de gebiedsontwikkeling nu samen met de gemeente verder vormgeven. 

Haalbaarheidsonderzoek
De komende maanden wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de herontwikkeling Meeuwensingel. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een parkachtig groen gebied met appartementen en woningen waaronder 25 sociale huurwoningen, nieuwbouw voor de basisscholen De Horizon en De Klim-Op, een uitbreiding voor de Montessorischool Capelle en verschillende voorzieningen voor de wijk. Ook worden de mogelijkheden voor een ‘huis van de wijk’ onderzocht.

De ligging van de projectlocatie is gewild. Een plek die direct grenst aan het stadshart van Capelle en op een steenworp afstand van de Hollandsche IJssel. De bouw van de woningen, commerciële ruimten en de scholen start naar verwachting in 2023.

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan en digitale bijeenkomst

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2021 het concept stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de Meeuwensingel locatie vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Het concept plan verbeeldt de ambitie van het gebiedspaspoort Meeuwensingel en geven de kaders voor de verschijningsvorm van de gebouwen (architectuur) en buitenruimte.  Tijdens de digitale bijeenkomst op 21 april wordt het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan besproken. De uitnodiging vindt u onderaan deze pagina onder downloads. 

Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan wordt van 13 april tot 25 mei ter inzage gelegd. U kunt in deze periode reageren op het concept stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. In deze periode ligt het document ter inzage op het gemeentehuis, Rivierweg 111 (op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur) of is te vinden op deze pagina. U kunt op de volgende wijzen reageren op het concept plan:

- Het contactformulier  op www.capelleaandenijssel.nl invullen onder vermelding van concept stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Meeuwensingel;
- Het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van concept stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Meeuwensingel.

Planning

Vaststellen gebiedspaspoort Gesprekken met andere grondeigenaren Uitwerken bouwplan Planologische procedure Voorbereiding sloop en realisatie Start sloop en realisatie

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Laurens Plender