Capelle aan den IJssel

Herontwikkeling Hoven II

Stads wonen met kwaliteit en karakter

De komende jaren worden circa 300 portiekwoningen in de Hoven II gesloopt om een bijzondere gemengde woonbuurt te realiseren met (middel)dure eengezinswoningen en woningen voor bijvoorbeeld senioren en gezinnen. We streven naar veel variatie en keuze voor de consument bij het samenstellen van de woningen. Het wordt een gebied met laagbouw met de uitstraling die bij een centrum past.

De nieuwe buurt moet een mooie overgang van het centrum naar de daarachter gelegen woongebieden gaan vormen. Langs de Fluiterlaan komen daarom bijzondere stadswoningen te staan. Een wat hoger appartementengebouw bij de kruising met de Kerklaan zal aansluiten op de hoogbouw van Hoven I. Om de buurt ook nu leefbaar te houden is gezorgd voor een aantrekkelijke tijdelijke inrichting van de openbare ruimte.

Na jaren van plannen maken, zetten de gemeente Capelle, Havensteder en Blauwhoed nu echt stappen met de transformatie van de wijk in het centrum van de stad. Door de financiële crisis lagen de plannen lang stil, waarna in 2018 de gemeente en Havensteder deze weer nieuw leven inbliezen. Met ‘Harmonie’ maken we samen een gemengd woonprogramma voor Capellenaren, in verschillende segmenten. De bestaande verouderde flats worden gesloopt en deels gerenoveerd. Wat ervoor terug komt past bij de kwaliteitseisen van nu. De Hoven II bestaat nu uit 360 portiekwoningen. Van de twaalf portiekblokken verdwijnen er tien en worden er twee gerenoveerd. In totaal komen er 144 nieuwe woningen en 56 gerenoveerde appartementen ervoor terug, zowel huur- en koop.

Sloop huidige woningen
De mix van woningtypen zorgt voor meer balans. Het wordt nu een wijk voor iedereen. Daarnaast biedt het voor woningcorporatie Havensteder een mooie kans om op verschillende locaties in Capelle aan den IJssel straks nieuwe sociale huurwoningen aan te bieden die volledig voldoen aan de huidige woonwensen en -eisen. De sloop en renovatie van de huidige woningen zorgt ervoor dat de huidige bewoners moeten verhuizen. Woningcorporatie Havensteder is daar volop mee bezig en realiseert zich dat dit een ingrijpende gebeurtenis is. De meeste bewoners hebben een urgentie en daardoor sneller een nieuwe woning. Havensteder helpt de andere bewoners waar zij kunnen in nauwe samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel bij het vinden van een nieuwe woning.

Harmonie
Projectontwikkelaar Blauwhoed is na een intensief tendertraject geselecteerd om de wijk ‘Harmonie’ te gaan realiseren. Harmonie wordt een buurt waarin bewoners zich straks zó thuis voelen dat ze er heel lang en gelukkig willen blijven wonen. De wijk wordt zo opgebouwd dat er veel ruimte is voor ontmoeting. Zo leren de bewoners elkaar kennen en voelen ze zich ook verantwoordelijk voor elkaar en hun omgeving. Dat saamhorigheidsgevoel wil Blauwhoed al vanaf begin af aan stimuleren door middel van co-creatiesessies waarin toekomstige bewoners zélf kunnen bijdragen aan de totstandkoming van de wijk.

Doe mee!
Communicatie met bewoners en omwonenden van de Hoven II vinden wij belangrijk. Zeker nu de zoektocht naar een ontwikkelaar is afgerond en de herontwikkeling steeds dichterbij komt. Heeft u interesse in het project? Kijk dan binnenkort op www.thuisinharmonie.nl

Voortgang
In maart 2017 heeft met een informatiebijeenkomst voor ontwikkelaars, aannemers en architecten de aftrap plaatsgevonden van de Europese aanbesteding voor de Hoven II. Deze aanbesteding was een samenwerking met Havensteder. Tot 25 september 2017 konden partijen zich inschrijven voor de aanbestedingsprocedure. Er zijn 19 partijen die zich hebben ingeschreven. In oktober 2017 zijn 3 partijen geselecteerd en in november 2017 is met deze drie partijen de concurrentiegerichte dialoog opgestart. Na de dialoogfase hebben in het voorjaar van 2018 de drie partijen hun plannen ingediend.

In maart 2019 hebben de gemeente Capelle aan den IJssel, woningcorporatie Havensteder en projectontwikkelaar Blauwhoed de handtekeningen gezet onder de contracten voor de herontwikkeling van de Capelse wijk De Hoven II. Als alles volgens planning verloopt, start de verkoop van de nieuwbouw van de eerste fase begin 2020. Medio 2020 start de sloop van de bestaande woningen en start de bouw van de nieuwe woningen. Het streven is dat Harmonie voor het einde van 2022 helemaal klaar is. Kijk op www.thuisinharmonie.nl voor meer informatie over de koopwoningen.

Planning

Selectie van drie marktpartijen voor de herontwikkeling Ontwikkelen van plannen door de drie marktpartijen De keuze voor het beste plan: één marktpartij Uitwerking van het beste plan Start verkoop eerste fase Start sloop bestaande woningen Start bouw nieuwe woningen
Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten