Capelle aan den IJssel

Herontwikkeling Blinkertgebied

Een gevarieerde woonbuurt met logische verbindingen met groen, sport en parkeren

In het gebied wordt een nieuwe woonbuurt gerealiseerd van circa 180 woningen. Er komen appartementen, koopwoningen en huurwoningen in de sociale sector en de vrije sector. De gebouwen variëren in bouwhoogte.

Het wordt een woonbuurt, waarin parkeren slim wordt gecombineerd met de bebouwing of de buitenruimte en waarbij goed is nagedacht over de fiets- en wandelverbindingen met de omgeving. Het biedt de nieuwe en de huidige bewoners van omliggende buurten de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De nieuwe woningen komen in een groene en levendige openbare ruimte die de aansluiting zoekt met het bestaande groengebied aan de zijde van de Algeraweg. De nieuwe woonbuurt wordt ontworpen met aandacht voor klimaat. Het wordt een woonbuurt waarin groene gevels en/of daken worden gestimuleerd, het regenwater wordt opgevangen en gebruikt en sloopmaterialen van het zwembad worden hergebruikt. De regels en ambities voor deze gebiedsontwikkeling zijn beschreven in het gebiedspaspoort dat onderaan deze pagina is te downloaden.

Van Wijnen heeft de website https://woneninblinq.nl/ gelanceerd, hierop is nadere informatie te vinden over dit project o.a. over de verkoop van de appartementen. De oplevering van het gebied wordt in 2024 verwacht. 

januari 2020

De gemeente Capelle aan den IJssel startte begin 2020 een aanbestedingsprocedure om een ontwikkelaar te selecteren voor de herontwikkeling van het plangebied de Blinkert. Op 6 november 2020 hebben vijf partijen een ontwerp en grondbod ingediend. De beoordelingscommissie van de gemeente heeft deze inschrijvingen op basis van vooraf bepaalde criteria beoordeeld. Het gaat hierbij om de beste prijs-kwaliteitverhouding. Van Wijnen Projectontwikkeling B.V. heeft de beste beoordeling gekregen. Op vrijdag 26 maart hebben de gemeente, woningbouwvereniging Havensteder en van Wijnen de overeenkomsten getekend om deze ontwikkeling mogelijk te maken. 

september 2020

Een gevarieerde woonbuurt met logische verbindingen met groen, sport en parkeren

Het zwembad de Blinkert is in september 2020 buiten gebruik gesteld, na opening van het zwem- en sportcomplex Aquapelle. Vooruitlopend hierop zijn door de gemeente Capelle aan den IJssel plannen ontwikkeld om het gebied rond dit zwembad te herontwikkelen. In het gebied wordt een nieuwe woonbuurt gerealiseerd van circa 180 woningen. Er komen appartementen, koopwoningen en huurwoningen in de sociale sector en de vrije sector. De gebouwen variëren in bouwhoogte.

Het wordt een woonbuurt, waarin parkeren slim wordt gecombineerd met de bebouwing of de buitenruimte en waarbij goed is nagedacht over de fiets- en wandelverbindingen met de omgeving. Het biedt de nieuwe en de huidige bewoners van omliggende buurten de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De nieuwe woningen komen in een groene en levendige openbare ruimte die de aansluiting zoekt met het bestaande groengebied aan de zijde van de Algeraweg. De nieuwe woonbuurt wordt ontworpen met aandacht voor klimaat. Het wordt een woonbuurt waarin groene gevels en/of daken worden gestimuleerd, het regenwater wordt opgevangen en gebruikt en sloopmaterialen van het zwembad worden hergebruikt. De regels en ambities voor deze gebiedsontwikkeling zijn beschreven in het gebiedspaspoort dat onderaan deze pagina is te downloaden.

Behoud of kap bestaande bomen en struiken

In het plangebied staan een aantal bomen en struiken die we graag inpassen in het nieuwe plan. Het is echter niet mogelijk om alle bomen te behouden. Er is in het plangebied sprake van achterstallig groenonderhoud, waardoor sommige bomen er slecht aan toe zijn en niet behouden kunnen blijven. In het ontwerp worden een aantal bestaande (groepjes) bomen ingepast, waarbij ook de onderbegroeiing veelal behouden blijft. Dit bleek echter niet voor alle bomen mogelijk en wenselijk, waarmee ook een aantal gezonde bomen moeten worden gekapt. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat bomen niet behouden kunnen blijven waar voorbelasting plaatsvindt. Voorbelasting houdt in dat voor de start van de bouw een grote hoeveelheid zand gestort wordt in het plangebied die vervolgens enkele maanden blijft liggen. Hiermee wordt de draagkracht van de grond verstevigd zodat verzakkingen na realisatie van het plan tegengegaan worden. Een boom overleeft het niet als er voorbelasting boven zijn wortels aangebracht wordt. Daarom wordt ter plaatse van de te behouden bomen niet voorbelast en moeten bomen gekapt worden die op plekken staan waar hoe dan ook voorbelasting moet komen.

Op 15 september 2021 wordt geïnventariseerd welke bomen in aanmerking komen voor behoud dan wel kap. Om bij alle bomen te kunnen komen wordt dan met een kettingzaag een paadje door het aanwezige struikgewas gemaakt. 

maart 2021

Ondertekening overeenkomst op vrijdag 26 maart 2021

De gemeente Capelle aan den IJssel, Van Wijnen en Havensteder hebben op vrijdag 26 maart de overeenkomsten getekend voor de ontwikkeling van de nieuwe woonbuurt de Blinkert. 

Bekijk hier het filmpje van de ondertekening van de overeenkomst

Samenwerken

Bij de realisatie van de nieuwe woonbuurt werkt de gemeente samen met woningcorporatie Havensteder. De sociale huurwoningen zullen door Havensteder worden afgenomen en verhuurd. In totaal zullen er 45 sociale huurwoningen worden verhuurd. Sportschool David Lloyd blijft behouden. Bij de nadere uitwerking van het plan van de geselecteerde ontwikkelaar wordt mogelijk ook David Lloyd betrokken.

Betrokkenheid omwonenden

Tijdens bijeenkomsten in 2017 en 2018 hebben omwonenden nuttige input geleverd voor het gebiedspaspoort. Op 17 december 2018 heeft de gemeenteraad het gebiedspaspoort Blinkert vastgesteld. Het gebiedspaspoort beschrijft de ambities en spelregels voor het gebied. Enkele van de ontwikkelaars, waaronder ook Van Wijnen, hebben ook buurtbewoners en woningzoekenden betrokken bij het opstellen van hun inschrijving. Ook bij de uitwerking van het ontwerp zullen buurtbewoners betrokken worden.

Bekijk hier het filmpje van het plan van Van Wijnen.

januari 2022

Op 28 januari 2022 is de sloop van het oude zwembad De Blinkert begonnen. Wethouder Maarten Struijvenberg (Stadsontwikkeling) en Dico Smitsman (Projectontwikkelaar Van Wijnen Projectontwikkeling) begonnen symbolisch met het slopen van het zwembad dat plaatsmaakt voor woningbouw. 

Het persbericht met daarin meer informatie over de toekomstige bouw kunt u vinden op: www.capelleaandenijssel.nl/persbericht220128deblinkert of onderaan deze pagina downloaden.

Planning

Ambities en spelregels beschrijven in een gebiedspaspoort Besluitvorming gemeenteraad over gebiedspaspoort Selectie geschikte ontwikkelaar Uitwerken bouwplan en start voorbelasting vergunningprocedure, bouwrijpmaken en start verkoop Bouw woningen

Downloads

Meer weten over dit project?