Capelle aan den IJssel

Herontwikkeling Blinkertgebied

Overeenkomst met Van Wijnen getekend

De gemeente Capelle aan den IJssel startte begin 2020 een aanbestedingsprocedure om een ontwikkelaar te selecteren voor de herontwikkeling van het plangebied de Blinkert. Op 6 november 2020 hebben vijf partijen een ontwerp en grondbod ingediend. De beoordelingscommissie van de gemeente heeft deze inschrijvingen op basis van vooraf bepaalde criteria beoordeeld. Het gaat hierbij om de beste prijs-kwaliteitverhouding. Van Wijnen Projectontwikkeling B.V. heeft de beste beoordeling gekregen. Op vrijdag 26 maart hebben de gemeente, woningbouwvereniging Havensteder en van Wijnen de overeenkomsten getekend om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Een gevarieerde woonbuurt met logische verbindingen met groen, sport en parkeren

Het zwembad de Blinkert is in september 2020 buiten gebruik gesteld, na opening van het zwem- en sportcomplex Aquapelle. Vooruitlopend hierop zijn door de gemeente Capelle aan den IJssel plannen ontwikkeld om het gebied rond dit zwembad te herontwikkelen. In het gebied wordt een nieuwe woonbuurt gerealiseerd van circa 180 woningen. Er komen appartementen, koopwoningen en huurwoningen in de sociale sector en de vrije sector. De gebouwen variëren in bouwhoogte.

Het wordt een woonbuurt, waarin parkeren slim wordt gecombineerd met de bebouwing of de buitenruimte en waarbij goed is nagedacht over de fiets- en wandelverbindingen met de omgeving. Het biedt de nieuwe en de huidige bewoners van omliggende buurten de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De nieuwe woningen komen in een groene en levendige openbare ruimte die de aansluiting zoekt met het bestaande groengebied aan de zijde van de Algeraweg. De nieuwe woonbuurt wordt ontworpen met aandacht voor klimaat. Het wordt een woonbuurt waarin groene gevels en/of daken worden gestimuleerd, het regenwater wordt opgevangen en gebruikt en sloopmaterialen van het zwembad worden hergebruikt. De regels en ambities voor deze gebiedsontwikkeling zijn beschreven in het gebiedspaspoort dat onderaan deze pagina is te downloaden.

Doe mee!

Ondertekening overeenkomst op vrijdag 26 maart 2021
De gemeente Capelle aan den IJssel, Van Wijnen en Havensteder hebben op vrijdag 26 maart de overeenkomsten getekend voor de ontwikkeling van de nieuwe woonbuurt de Blinkert. 

Bekijk hier het filmpje van de ondertekening van de overeenkomst

Samenwerken

Bij de realisatie van de nieuwe woonbuurt werkt de gemeente samen met woningcorporatie Havensteder. De sociale huurwoningen zullen door Havensteder worden afgenomen en verhuurd. In totaal zullen er 45 sociale huurwoningen worden verhuurd. Sportschool David Lloyd blijft behouden. Bij de nadere uitwerking van het plan van de geselecteerde ontwikkelaar wordt mogelijk ook David Lloyd betrokken.

Betrokkenheid omwonenden

Tijdens bijeenkomsten in 2017 en 2018 hebben omwonenden nuttige input geleverd voor het gebiedspaspoort. Op 17 december 2018 heeft de gemeenteraad het gebiedspaspoort Blinkert vastgesteld. Het gebiedspaspoort beschrijft de ambities en spelregels voor het gebied. Enkele van de ontwikkelaars, waaronder ook Van Wijnen, hebben ook buurtbewoners en woningzoekenden betrokken bij het opstellen van hun inschrijving. Ook bij de uitwerking van het ontwerp zullen buurtbewoners betrokken worden.

Bekijk hier het filmpje van het plan van Van Wijnen.

Website

Van Wijnen heeft de website https://buitenthuis-deblinkert.nl/ gelanceerd, hierop is nadere informatie te vinden over dit project 

Voortgang

Nu de overeenkomsten zijn getekend zal de ontwikkelaar het ontwerp verder uitwerken en starten met onderzoeken en vervolgens de voorbelasting. Naar verwachting wordt in 2022 de vergunning aangevraagd en start de bouw in 2022. De oplevering van het gebied wordt in 2024 verwacht.

Planning

Ambities en spelregels beschrijven in een gebiedspaspoort Besluitvorming gemeenteraad over gebiedspaspoort Selectie geschikte ontwikkelaar Uitwerken bouwplan en start voorbelasting vergunningprocedure, bouwrijpmaken en start verkoop Bouw woningen

Downloads

Meer weten over dit project?