Capelle aan den IJssel

Herontwikkeling Blinkertgebied

In gesprek over toekomst Blinkertgebied

Zwembad De Blinkert wordt verplaatst
Appartementen in combinatie met groen en recreatieve functies
Sportclub David Lloyd Capelle en Havensteder hebben ambities

Op 17 december 2018 heeft de gemeenteraad het gebiedspaspoort Blinkert vastgesteld. Het gebiedspaspoort beschrijft de ambities en spelregels voor de nieuwbouw van een gevarieerde woonbuurt van circa 180 woningen (voornamelijk appartementen) op de locatie rondom het huidige zwembad de Blinkert.

Een gevarieerde woonbuurt met logische verbindingen met groen, sport en parkeren

Zodra het nieuwe zwembad aan de Alkenlaan in gebruik wordt genomen, komt zwembad de Blinkert buiten gebruik. Dit is naar verwachting medio 2020. Na de sloop van het zwembad wordt in het gebied een nieuwe woonbuurt gerealiseerd van circa 180 woningen. Dit zijn grotendeels appartementen, zowel koopwoningen en huurwoningen in de sociale sector en de vrije sector. De gebouwen variëren in bouwhoogte.

Het wordt een woonbuurt, waarin parkeren slim wordt gecombineerd met de bebouwing of de buitenruimte en goed is nagedacht over de fiets- en wandelverbindingen met de omgeving. Het biedt de nieuwe en de huidige bewoners van omliggende buurten de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De nieuwe woningen komen in een groene en levendige openbare ruimte die de aansluiting zoekt met het bestaande groengebied aan de zijde van de Algeraweg. De nieuwe woonbuurt wordt ontworpen met aandacht voor klimaat. Het wordt een woonbuurt waarin groene gevels en/of daken worden gestimuleerd, het regenwater wordt opgevangen en gebruikt en sloopmaterialen van het zwembad worden hergebruikt.

Doe mee!

Samenwerken

Bij de realisatie van de nieuwe woonbuurt werkt de gemeente samen met woningcorporatie Havensteder. De sociale huurwoningen zullen door Havensteder worden verhuurd. Ook Sportclub David Lloyd Capelle doet graag mee in de herontwikkeling. In het gebiedspaspoort staat de ambitie om het pand van het huidige zwembad De Blinkert te slopen en nabij die plek een nieuw appartementengebouw te realiseren. De ontwikkelaar wordt uitgenodigd om te verkennen hoe in dit nieuwe appartementengebouw op de begane grond ruimte aan een uitbreiding van de sportclub David Lloyd Capelle kan worden geboden en hoe een combinatie gemaakt kan worden met de andere ambities van de sportclub.

Betrokkenheid bij opstellen gebiedspaspoort

Tijdens de vergadering van de WOP Middelwatering van 11 juli 2017, de bewonersbijeenkomsten van 5 september 2017 en 12 februari 2018 en gesprekken met Stichting Havensteder en sportclub David Lloyd Capelle is waardevolle inbreng geleverd voor het vastgestelde gebiedspaspoort. Voordat de gemeenteraad een definitief besluit heeft genomen, heeft iedereen van donderdag 30 augustus 2018 t/m woensdag 10 oktober 2018 de mogelijkheid gehad om te reageren op de voorlopige versie van het gebiedspaspoort.

Voortgang

Op 3 juli 2017 heeft de gemeenteraad een locatiestudie vastgesteld met uitgangspunten voor het uitwerken van het gebiedspaspoort. In de periode daarna is met omwonenden, woningcorporatie Havensteder en sportclub David Lloyd Capelle gewerkt aan de ambities en spelregels voor de toekomstige herontwikkeling. De gemeenteraad heeft op 17 december 2018 het gebiedspaspoort Blinkert vastgesteld. Momenteel wordt de aanbestedingsprocedure voorbereid om een partij te selecteren die een concreet bouwplan gaat uitwerken en de woningen vervolgens gaat bouwen.

Meedenken over dit project?

Planning

Ambities en spelregels beschrijven in een gebiedspaspoort Besluitvorming gemeenteraad over gebiedspaspoort Selectie geschikte ontwikkelaar Uitwerken bouwplan en aanvraag vergunning Voorbereiding start bouw Bouw woningen

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten