Capelle aan den IJssel

Hermitage van 50 km/uur naar 30 km/uur

Van 50 km/uur naar 30 km/uur

Inrichten als 30 km/h-zone
Herkenbaarheid als schoolomgeving
Klinkerverharding

Rondom de Hermitage wordt er te hard gereden. De huidige toegestane snelheid is 50 km/uur. Dit kan voor schoolgaande kinderen voor gevaarlijke situaties zorgen. Daarom verlagen we de snelheid naar 30 km/uur.

Doe mee!
Het project Verkeersveiligheid 50 km/h-wegen Schollevaar gestart met een inventarisatiefase. In deze fase is de eerste inwonersbijeenkomst gehouden, met als doel om voorin het project de wijk te informeren en zoveel mogelijk informatie uit de wijk op te halen (ervaring, klachten, meldingen en ideeën over de verkeersveiligheid op de gebiedsontsluitingswegen).

De maatregelen zijn geïnventariseerd en afgewogen. Dit heeft geresulteerd in een concept maatregelpakket. Dit voorgestelde maatregelpakket is tijdens een tweede bewonersbijeenkomst voorgelegd aan de wijk. Op basis van de input van de bewoners is het maatregelpakket bijgesteld van concept naar het definitieve voorstel.

Voortgang

15 februari 2016 eerste bijeenkomst: Informeren en ophalen van informatie bij de bewoners. 30 juni 2016 tweede bijeenkomst: Voorleggen maatregelenpakket aan de bewoners. Momenteel worden de laatste technische details uitgewerkt. Tweede kwartaal 2017: Vaststellen definitief ontwerp door het college van burgemeester en wethouders

Meedenken over dit project?

Planning

Uitvoering valt samen met IBOR-project Bonnefanten en omgeving
Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten