Capelle aan den IJssel

Herinrichten rotonde Duikerlaan – Kerklaan

Een goed bereikbaar stadshart met een aantrekkelijke en veilige aanrijdroute

De Kerklaan, Duikerlaan, Rivierweg en Fluiterlaan worden 30 km-wegen. Hierdoor wordt er minder verkeer op deze rotonde verwacht. De invoering van 30 km/h zones op de Rivierweg, Fluiterlaan, Duikerlaan, Kerklaan en een gedeelte van de Reigerlaan vergroot de verkeersveiligheid. Om dit te ondersteunen, is het van belang om ook op andere manieren voor meer veiligheid te zorgen, vooral voor langzaam verkeer. Op diverse kruispunten in centraal Capelle gaan we daarom de doorstroming, veiligheid en inrichting verbeteren.

Omdat de snelheid wordt verlaagd en het rustiger gaat worden door de invoering van de 30 km/h zone, is de rotonde bij de Duikerlaan en Kerklaan niet meer nodig. We veranderen de rotonde door een gelijkwaardig kruispunt met een verhoogd plateau en verbeteren hiermee de entree naar het winkelgebied. Het verhoogd plateau zorgt voor een verlaging van de snelheid van automobilisten.

Voortgang

Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten zijn de plannen en het ontwerp van de nieuwe situatie op de rotonde Duikerlaan - Kerklaan doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten is het ontwerp gemaakt.

In juli en juni 2018 zijn er bijeenkomsten met direct aanwonenden en ondernemers georganiseerd, waarin men kon reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen werden uitgewerkt in het definitief ontwerp.

Op 29 en 30 oktober 2018 zijn de laatste bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst hebben we een toelichting gegeven op de wijzigingen ten opzichte van het voorlopige ontwerp voor de centrumring. Ook konden bewoners en ondernemers reageren op het definitief ontwerp. Tijdens beide bijeenkomsten is dezelfde informatie verstrekt.

In november 2019 is het nieuwe kruispunt gerealiseerd.

Planning

Bewonersbijeenkomst, bewonersinbreng Voorbereidingsfase Werk in uitvoering: herinrichten rotonde

Downloads

Meer weten over dit project?