Capelle aan den IJssel

Herinrichten parkeerterreinen

Gratis en voldoende parkeerplekken

De laatste jaren is de breedte en lengte van auto’s toegenomen, waardoor de landelijke standaard afmeting voor parkeerplaatsen is aangepast. Ze moeten minimaal 2,5 meter breed en 5 meter diep zijn om parkeerschade te verkleinen en te zorgen dat de parkeerplekken gebruikt blijven worden. De huidige parkeerplaatsen in het stadshart voldoen niet aan deze norm. Daarom is onder andere de bestaande parkeerplaats bij de Albert Heijn al aangepast. Achter het gemeentehuis en langs de Rivierweg (bij de Koperwiek) moet dat nog gedaan worden. De huidige ontwikkelingen, de uitbreiding van winkelcentrum De Koperwiek, vragen om meer parkeerplaatsen. In de nieuwe parkeergarage aan de Kerklaan zijn door Wereldhave circa 150 extra parkeerplaatsen gecreëerd.

Bij het verbreden van de parkeervakken bekijken we ook hoe we de parkeerterreinen een groenere uitstraling kunnen geven. Door een efficiëntere indeling van de bestaande parkeerterreinen verbeteren we de maatvoering en de uitstraling. Een dynamisch parkeerverwijssysteem zorgt er voor dat automobilisten sneller en duidelijker kunnen zien op welke locaties vrije parkeerplaatsen zijn.

Doe mee
We organiseren bewonersbijeenkomsten, waar bewoners inbreng hebben in de verandering van hun leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomsten worden de plannen en het mogelijk ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten maken we een voorlopig ontwerp.

Afhankelijk van de planning wordt vervolgens een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin kan men reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Tijdens een laatste bijeenkomst gaan we met omwonenden in gesprek. We presenteren het definitief ontwerp en lichten onze keuzes toe.

Voortgang

Er heeft inmiddels een aantal bijeenkomsten over het voorlopig ontwerp plaatsgevonden, waarin de herinrichting van de parkeerterreinen aan de orde kwam. Zodra per deelgebied data voor nieuwe bewonersbijeenkomsten bekend zijn, nodigen we de direct betrokkenen per brief uit. Tijdens die bijeenkomsten wordt de herinrichting van de openbare ruimte van het centrum besproken.

Planning

Uitvoering Kerklaan-Fluiterlaan en parkeerplaats bij Albert Heijn Uitvoering Rivierweg-midden en parkeerplaats achter gemeentehuis Werkzaamheden parkeerplaats Gemeentehuis

Downloads

Meer weten over dit project?