Capelle aan den IJssel

Herinrichten parkeerterreinen

gratis en voldoende parkeerplekken

De laatste jaren is de breedte en lengte van auto’s toegenomen, waardoor de landelijke norm voor parkeerplaatsen is bijgesteld. Ze moeten minimaal 2,5 meter breed en 5 meter diep zijn om parkeerschade te verkleinen en te zorgen dat de parkeerplekken gebruikt blijven worden. De huidige parkeerplaatsen in het stadshart voldoen niet aan deze norm. Daarom gaan we onder andere de bestaande parkeerplaatsen achter het gemeentehuis, bij de Albert Heijn en langs de Rivierweg (bij de Koperwiek) breder maken. De huidige ontwikkelingen, de uitbreiding van winkelcentrum De Koperwiek, vragen om meer parkeerplaatsen. In de nieuwe parkeergarage aan de Kerklaan zijn door Wereldhave circa 150 extra parkeerplaatsen gecreëerd.

Bij het verbreden van de parkeervakken bekijken we ook hoe we de parkeerterreinen een groenere uitstraling kunnen geven. Door een efficiëntere indeling van de bestaande parkeerterreinen verbeteren we de maatvoering en de uitstraling. Een dynamisch parkeerverwijssysteem zorgt er voor dat automobilisten sneller en duidelijker kunnen zien op welke locaties vrije parkeerplaatsen zijn.

Doe mee
We organiseren bewonersbijeenkomsten, waar bewoners inbreng hebben in de verandering van hun leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomsten worden de plannen en het mogelijk ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten maken we een voorlopig ontwerp.

Afhankelijk van de planning wordt vervolgens een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin kan men reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Tijdens een laatste bijeenkomst gaan we met omwonenden in gesprek. We presenteren het definitief ontwerp en lichten onze keuzes toe.

Voortgang
Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten zijn de plannen en het ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten is het voorlopig ontwerp gemaakt.

Afhankelijk van de planning wordt een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin kan men reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Tijdens een laatste bijeenkomst gaan we met omwonenden in gesprek en presenteren het definitief ontwerp.

Er heeft inmiddels een aantal bijeenkomsten over het voorlopig ontwerp plaats gevonden, waarin ook parkeerplaatsen binnen de centrumring aan de orde kwamen. Direct omwonenden zijn hiervoor uitgenodigd. Er worden geen bijeenkomsten georganiseerd, waarin alleen de herinrichting van de parkeerplaatsen wordt besproken.

Planning

Uitvoering Kerklaan-Fluiterlaan en parkeerplaats bij Albert Heijn Uitvoering Rivierweg-midden en parkeerplaats achter gemeentehuis
Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten