Capelle aan den IJssel

Herinrichten kruispunt Rivierweg – Reigerlaan

Een goed bereikbaar stadshart met een aantrekkelijke en veilige aanrijdroute

Dit kruispunt was één van de grootste knelpunten die om een goede oplossing vroeg. De invoering van 30 km/h zones op de Rivierweg, Fluiterlaan, Duikerlaan, Kerklaan en een gedeelte van de Reigerlaan vergroot de verkeersveiligheid.

Om dit te ondersteunen is het van belang om ook op andere manieren voor meer veiligheid te zorgen, vooral voor langzaam verkeer. Op diverse kruispunten in Centraal Capelle gaan we daarom de doorstroming, veiligheid en inrichting verbeteren.

Het kruispunt Rivierweg – Reigerlaan was een onoverzichtelijk kruispunt waar chaotische verkeersbewegingen plaatsvonden. Bovendien was de oversteekbaarheid van de Rivierweg op dit punt onvoldoende. Om dit te verbeteren is een duidelijke bocht aangebracht met een voorrangssituatie die de doorgaande beweging richting de Rivierweg in noordelijke richting minder aantrekkelijk maakt. De Reigerlaan en de Zwanensingel met aansluiting op de Rivierweg zijn afgesloten om de hoeveelheid verkeer dat afslaat te verminderen op dit kruispunt. Om de Roerdomplaan goed te kunnen blijven bereiken, is de Roerdomplaan ontsloten via de Meeuwensingel.

Voortgang
Het kruispunt Rivierweg-Reigerlaan is het eerste kruispunt in de centrumring dat is aangepakt en is gereed.

- Zebrapaden terug op vernieuwde centrumring
- Zodra een deel van centrumring gereed is, gaat de maximumsnelheid daar terug van 50 naar 30 kilometer per uur. In een 30 km-zone zijn er normaal gesproken in Capelle aan den IJssel geen zebrapaden.

Veel Capellenaren misten de zebrapaden op het vernieuwde kruispunt Rivierweg-Reigerlaan. Daarom heeft dit kruispunt er alsnog twee zebrapaden bij gekregen. En het zebrapad tussen kerk De Hoeksteen en Kwalitaria de Koperwiek wordt op verzoek van bewoners teruggelegd naar nagenoeg de oorspronkelijke plek. Ook bij de herinrichting van andere delen van de centrumring komen de zebrapaden weer terug.

Om de overlast voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, wordt het zebrapad bij de kruising Rivierweg-Reigerlaan verlegd. Dit wordt in september 2019 gerealiseerd.

Planning

Voorbereidingsfase Werkzaamheden Reigerlaan West - Roerdomplaan (in de zomervakantie) Werkzaamheden kruispunt Rivierweg - Reigerlaan

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten