Capelle aan den IJssel

Herinrichten kruispunt Rivierweg - Fluiterlaan

Aantrekkelijke en veilige aanrijdroute

Dit kruispunt ligt in de noordelijke entree van het centrumgebied en kent veel fietsverkeer. We gaan hier de opstelvakken en oversteekplaatsen voor de fietser verbeteren.

De invoering van 30 km/h zones op de Rivierweg, Fluiterlaan, Duikerlaan, Kerklaan en een gedeelte van de Reigerlaan vergroot de verkeersveiligheid. Om dit te ondersteunen is het van belang om ook op andere manieren voor meer veiligheid te zorgen, vooral voor langzaam verkeer. Op diverse kruispunten in Centraal Capelle gaan we daarom de doorstroming, veiligheid en inrichting verbeteren.

Het kruispunt Rivierweg-Fluiterlaan vormt de noordelijke entree van het verblijfsgebied op de Rivierweg. Op dit moment zijn al problemen met de oversteek van fietsers. Als je vanaf de Rivierweg-Noord naar de Fluiterlaan fietst is er een minimale opstelruimte. Dit verbeteren we door het maken van een voorsorteervak en een middenberm. Door het maken van een vrijliggend fietspad, een brede middenberm, minder doorgaand verkeer en meer bestemmingsverkeer, zijn er in de toekomstige situatie geen verkeerslichten op dit kruispunt meer nodig. De veiligheid van de fietser is een belangrijk aandachtspunt voor de uitwerking.

Doe mee
We organiseren digitale bewonersbijeenkomsten, waar bewoners inbreng hebben in de verandering van hun leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomsten worden de plannen en het mogelijk ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten maken we een voorlopig ontwerp.

Afhankelijk van de planning wordt vervolgens een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin kan men reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Tijdens een laatste bijeenkomst gaan we met omwonenden in gesprek. We presenteren het definitief ontwerp en lichten onze keuzes toe.

Voortgang
Er volgen nog bewonersbijeenkomsten voor de herinrichting van het kruispunt Rivierweg-Fluiterlaan. Tijdens deze bijeenkomsten leggen we het voorlopig en het definitief ontwerp voor ter bespreking met direct omwonenden. Zodra hiervoor een datum bekend is, nodigen we de betrokkenen per brief uit.

Planning

Bewonersbijeenkomst, bewonersinbreng Voorbereidingsfase

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten