Capelle aan den IJssel

Herinrichten kruispunt Kerklaan – Reigerlaan

Een goed bereikbaar stadshart met een aantrekkelijke en veilige aanrijdroute

Oversteek in twee keer door grotere middeneilanden
Snelheid van auto's naar beneden brengen

Het oversteken van de Reigerlaan was in de oorspronkelijke situatie voor zowel fietsers als voetgangers niet ideaal op dit kruispunt waar relatief hard gereden wordt. We realiseerden daarom grotere middeneilanden en brachten de snelheid van auto's naar beneden.

De invoering van 30 km/h zones op de Rivierweg, Fluiterlaan, Duikerlaan, Kerklaan en een gedeelte van de Reigerlaan vergroot de verkeersveiligheid. Om dit te ondersteunen is het van belang om ook op andere manieren voor meer veiligheid te zorgen, vooral voor langzaam verkeer. Op diverse kruispunten in Centraal Capelle gaan we daarom de doorstroming, veiligheid en inrichting verbeteren.

Op het kruispunt van de Kerklaan en de Reigerlaan werd hard gereden, konden fietsers niet goed oversteken en was er te weinig opstelruimte voor de auto’s in het midden van de Reigerlaan. We hebben het verkeer hier afgeremd door middel van een verhoogd verkeersplateau en door meer opstelruimte te creëren voor auto’s in het midden van de Reigerlaan. Bovendien zorgen grotere middeneilanden voor de mogelijkheid om over te steken in twee fasen. Hierdoor is het kruispunt ook voor fietsers en voetgangers veiliger geworden.

Voortgang
Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten zijn de plannen en het ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten is het voorlopig ontwerp gemaakt.

Op 19 juni 2017 is een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd, waarin men kon reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen werden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Tijdens de laatste bijeenkomst in januari 2018 in de Vijverhof zijn we met omwonenden in gesprek gegaan en presenteerden we het definitief ontwerp.

De werkzaamheden zijn gestart in oktober 2018. Vanaf 25 oktober 2018 is de nieuwe parkeergarage en de distributiestraat van de Koperwiek opengesteld. We richtten de volgende locaties opnieuw in volgens het ontwerp van de centrumring:

  • kruising Reigerlaan / Kerklaan
  • Kerklaan-midden, Reigerlaan-west
  • het parkeerterrein voor de Koperwiekflat
  • de inrit van de nieuwe parkeergarage
  • de distributiestraat van de Koperwiek

Gelijktijdig vervingen we de duikers (singelverbindingen) en een deel van het riool. Ook werden er aanpassingen uitgevoerd aan kabels en leidingen.

De weg kreeg een herkenbaar wegprofiel qua bestrating, bomen en verlichting. De maximumsnelheid is nu 30 km/uur (in plaats van 50 km/uur).

Sinds vrijdag 15 februari 2019 is het kruispunt Reigerlaan / Kerklaan (-midden) weer open voor verkeer. Ook buslijn 37 rijdt weer haar eigen, vertrouwde route. Er is de afgelopen periode veel werk verzet, zowel ondergronds als bovengronds.

Voorlopig blijft het rustig op de centrumring. Naar verwachting starten we in september 2019 met de herinrichting van de Kerklaan, Fluiterlaan en de parkeerplaats rondom Albert Heijn. De exacte planning is nog niet bekend. U kunt zich onderaan deze pagina aanmelden voor onze nieuwsbrief 'Capelle bouwt aan de stad'. Maandelijks ontvangt u dan informatie over werkzaamheden in de stad.

Planning

Bewonersbijeenkomst, bewonersinbreng Voorbereidingsfase Werk in uitvoering: herinrichten kruispunt Werk in uitvoering: aanplanten groen

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten