Capelle aan den IJssel

Herinrichten kruispunt Fluiterlaan – Kerklaan

Aantrekkelijke en veilige aanrijdroute

In de nieuwe verkeersstructuur, met op alle richting 30 km/uur, past een gelijkwaardige kruising beter dan de huidige voorrangskruising. De invoering van 30 km/h zones op de Rivierweg, Fluiterlaan, Duikerlaan, Kerklaan en een gedeelte van de Reigerlaan vergroot de verkeersveiligheid. Om dit te ondersteunen is het van belang om ook op andere manieren voor meer veiligheid te zorgen, vooral voor langzaam verkeer. Op diverse kruispunten in Centraal Capelle gaan we daarom de doorstroming, veiligheid en inrichting verbeteren.

Het kruispunt van de Fluiterlaan met de Kerklaan richten we, met zicht op de ontwikkeling van de Hoven II, als ongelijkwaardig kruispunt in.

Doe mee
We organiseren bewonersbijeenkomsten, waar bewoners inbreng hebben in de verandering van hun leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomsten worden de plannen en het mogelijk ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten maken we een voorlopig ontwerp.

Afhankelijk van de planning wordt vervolgens een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin kan men reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Tijdens een laatste bijeenkomst gaan we met omwonenden in gesprek. We presenteren het definitief ontwerp en lichten onze keuzes toe.

Voortgang
Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten zijn de plannen en het ontwerp van de nieuwe situatie op het kruispunt Fluiterlaan - Kerklaan doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten is het voorlopig ontwerp gemaakt.

In juli en juni 2018 zijn er bijeenkomsten met direct aanwonenden en ondernemers georganiseerd, waarin men kon reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen werden uitgewerkt in het definitief ontwerp.

Op 29 en 30 oktober 2018 zijn de laatste bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst hebben we een toelichting gegeven op de wijzigingen ten opzichte van het voorlopige ontwerp voor de centrumring. Ook konden bewoners en ondernemers reageren op het definitief ontwerp. Tijdens beide bijeenkomsten is dezelfde informatie verstrekt.

Begin september 2019 is gestart met de uitvoering. Naar verwachting zullen deze medio maart 2020 afgerond worden.

Planning

Voorbereidende werkzaamheden door nutsbedrijven Bewonersbijeenkomst, bewonersinbreng Voorbereidingsfase Werk in uitvoering: herinrichten kruispunt

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten