Capelle aan den IJssel

Herinrichten kruispunt Fluiterlaan – Kerklaan

Aantrekkelijke en veilige aanrijdroute

In de nieuwe verkeersstructuur, met in alle richtingen 30 km/uur, past een gelijkwaardige kruising beter dan de huidige voorrangskruising. De invoering van 30 km/h zones op de Rivierweg, Fluiterlaan, Duikerlaan, Kerklaan en een gedeelte van de Reigerlaan vergroot de verkeersveiligheid. Om dit te ondersteunen is het van belang om ook op andere manieren voor meer veiligheid te zorgen, vooral voor langzaam verkeer. Op diverse kruispunten in Centraal Capelle gaan we daarom de doorstroming, veiligheid en inrichting verbeteren. Een deel daarvan is al gerealiseerd

Het kruispunt van de Fluiterlaan met de Kerklaan is, met zicht op de ontwikkeling van de Hoven II, ingericht als ongelijkwaardig kruispunt in.

Voortgang

Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten zijn de plannen en het ontwerp van de nieuwe situatie op het kruispunt Fluiterlaan - Kerklaan doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten is het ontwerp gemaakt.

In juli en juni 2018 zijn er bijeenkomsten met direct aanwonenden en ondernemers georganiseerd, waarin men kon reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen werden uitgewerkt in het definitief ontwerp.

Op 29 en 30 oktober 2018 zijn de laatste bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst hebben we een toelichting gegeven op de wijzigingen ten opzichte van het voorlopige ontwerp voor de centrumring. Ook konden bewoners en ondernemers reageren op het definitief ontwerp. Tijdens beide bijeenkomsten is dezelfde informatie verstrekt.

Het kruispunt Kerklaan-Duikerlaan is eind november 2019 gerealiseerd.

Planning

Voorbereidende werkzaamheden door nutsbedrijven Bewonersbijeenkomst, bewonersinbreng Voorbereidingsfase Werk in uitvoering: herinrichten kruispunt

Downloads

Meer weten over dit project?