Capelle aan den IJssel

Goudenregenstraat 12

Transformatieproject in Schenkel

Havensteder is voornemens het pand te transformeren naar een grondgebonden eengezinswoning en een apart te verhuren kleinschalige bedrijfsruimte.

Het plan is om de voorzijde van de bedrijfsruimte, het deel van de voormalige eengezinswoning, weer in te zetten als een eengezinswoning van 78 m2. Deze woning zal Havensteder als sociale huurwoning aanbieden. De aanbouw aan de achterzijde blijft bedrijfsruimte van 43 m2, die los van de woning wordt verhuurd en waar detailhandel en/of dienstverlening mogelijk is. 

Procedure
In het huidige bestemmingsplan Schenkel-Zuid is aangegeven dat er in het pand zowel mag worden gewoond als gewerkt, maar dat er alleen aan huis gebonden kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan. Om de beoogde transformatie te kunnen realiseren, is een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan nodig. We volgen de reguliere procedure, waarbij een beslistermijn van 8 weken geldt. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden.

Proces en communicatie
De omwonenden van het pand zullen middels een brief ingelicht worden over het project. Zij krijgen de gelegenheid om suggesties, vragen en opmerkingen over het plan delen via doemee@capelleaandenijssel.nl. 

Heeft u een transformatieverzoek? Wij gaan graag met u in gesprek.
Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten