Capelle aan den IJssel

Geluidreducerende maatregelen

Reductie wegverkeergeluid en railverkeergeluid

Langs het spoor in Schollevaar zijn geluidschermen aangebracht. Het standaard asfalt op de Capelseweg en Slotlaan is vervangen door geluidreducerend asfalt. Bij een aantal woningen langs de Capelseweg, Slotlaan, Bermweg-West en Schenkelse Dreef zullen geluidwerende gevelmaatregelen worden aangebracht.Deze woningen ondervonden op 1 maart 1986 een geluidsbelasting van 60db (A) en hoger op de gevel ten gevolge van het wegverkeer. Daardoor kan het geluidniveau in de woning ook hoog zijn. Deze woningen moesten gemeld worden bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In opdracht van het Ministerie moet er bij deze woningen geluidwerende gevelmaatregelen worden genomen, zodat het geluidniveau in deze woningen terug wordt gebracht naar de voorkeurswaarde van 43 dB. De gemeente heeft een Actieplan Geluidkwaliteit opgesteld.

Doe mee
De woningeigenaren en bewoners, alsmede woningbouwcorporatie Havensteder als verhuurders worden hierbij betrokken door onder andere het organiseren van informatiebijeenkomsten.

Voortgang
Begin 2018 is gestart met het schouwen van de woningen langs de Capelseweg, Slotlaan, Bermweg-West en Schenkelse Dreef. Van elke woning is een rapport opgemaakt met daarin de voorgestelde geluidwerende gevelmaatregelen.

De rapporten zijn begin 2019 naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gezonden ter beoordeling van de voorgestelde maatregelen. De verwachting is om de woningeigenaren in november 2019 over deze beoordeling te informeren en het vervolg traject met hen te bespreken.

Actieplan Geluidkwaliteit
We hebben het bestaande geluidniveau ten gevolge van de geluidbronnen wegverkeer, railverkeer (trein / metro) en de industrie, vastgelegd op geluidkaarten in de vorm van gekleurde geluidcontouren. De kleuren van de geluidcontouren op de geluidkaarten corresponderen daarbij met mate van geluidkwaliteit. In het Actieplan Geluidkwaliteit is beschreven, welke effectieve geluid maatregelen kunnen worden uitgevoerd om de geluidkwaliteit in de gemeente nog verder te verbeteren. Klik hier om de geluidkaarten met daarop de gekleurde geluidcontouren te raadplegen.

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten