Capelle aan den IJssel

Informatiebijeenkomst woningbouw de Wingerd

Op woensdagavond 6 juli is er van 19:30 tot 21:00 uur een informatiebijeenkomst over het plan voor de bouw van acht tot tien sociale eengezinswoningen aan de Wingerd. We praten graag met u over dit plan.

Wat gaat er gebeuren aan de Wingerd?

Onderdeel van de toekomstplannen voor de Florabuurt is de bouw van eengezinswoningen aan de Wingerd. Het gaat om acht tot tien sociale huurwoningen voor Havensteder in de zuidoostrand van de Wingerd. De hofjes blijven onbebouwd.

De gemeenteraad heeft op 14 december 2021, bij de besluitvorming over de Gebiedsvisie voor de Florabuurt, ook besloten om voor de woningbouw in de Wingerd een variant met woningen in de zuidoostrand verder uit te werken. Dit heeft geresulteerd in een conceptkavelpaspoort voor de Wingerd. In het conceptkavelpaspoort staan de ambities en spelregels voor de woningbouw aan de Wingerd beschreven.

Wanneer vindt de informatiebijeenkomst plaats?

Op woensdagavond 6 juli 2022 van 19:30 tot 21:00 uur praten we graag met u over deze plannen.

Waar gaat de informatiebijeenkomst over?

De informatiebijeenkomst gaat over:

1. Het plan voor de bouw van acht tot tien sociale eengezinswoningen aan de Wingerd. De ambities en spelregels voor deze woningbouw zijn vastgelegd in een conceptkavelpaspoort. Hierover willen we u graag informeren. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

2. Onderdeel van de bouwplannen is een groen hoekje bij de Wingerd, waar nog geen invulling voor is gevonden. We nodigen u uit om mee te denken over de inrichting van dit stukje groen.

Waar vindt de informatiebijeenkomst plaats?

De informatiebijeenkomst is in zaal 3 (boven) van Buurthuis De Wel aan de Bongerd 2A.