Capelle aan den IJssel

Gebiedsvisie Florabuurt

Samen laten we de Florabuurt bloeien!

In de Florabuurt spelen meerdere uitdagingen, kansen en ontwikkelingen. Daarom stellen de gemeente, Havensteder en Pameijer een gebiedsvisie op voor dit gebied.

De ambities en acties voor de Florabuurt

Het karakter van de Florabuurt vormt samen met de input van vele gesprekken de basis voor de ambities die we met de gebiedsvisie willen realiseren. Hierover leest u meer in de concept gebiedsvisie die u onderaan deze pagina kunt downloaden. 

De ambities en acties zoals gesteld in de concept gebiedsvisie zijn:

Trots zijn op de Florabuurt: We willen dat de Florabuurt een fijne en aantrekkelijke plek is om te wonen. En dat bewoners betrokken zijn bij hun buurt en bij elkaar. 

Kansen voor iedereen creëren: We willen dat bewoners zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, taal en leren.

Gezondheid voorop stellen: We willen dat bewoners zich gezonder voelen en minder zorg nodig hebben. 

In het concept actieprogramma kunt u meer lezen over de acties voor de Florabuurt.

Wijzigingen

Het college van B&W heeft door de inspraakreacties en extra gesprekken met de buurtcoalitie besloten de plannen op 22 punten te wijzigen. Om tegemoet te komen aan de zorgen van bewoners over het bouwen van nieuwe woningen heeft het college besloten 100 woningen uit de plannen te halen. De Dotterleitoren met 60 woningen is geschrapt en in het middengebied komen 40 koopwoningen minder. De woontoren nabij de kruising met de Schenkelse Dreef – Kralingseweg moet aan de westkant van het bouwblok komen, zodat er minder schaduw over omliggende woningen valt en de watergang breder kan blijven. De woontoren wordt straks het visitekaartje voor de nieuwe Florabuurt. De bebouwing van 8 hoog aan het buurtpark is geschrapt. Hier mag nu maximaal 4 hoog worden gebouwd. Ook is de ruimte waar het kindcentrum 4 hoog mag worden beperkt tot maximaal 25% van het bouwvlak, dat was eerst 100%. We willen activiteiten organiseren voor nieuw bewoners en fietsen meer stimuleren. De gemeente gaat ook extra onderzoek doen naar de verkeersafwikkeling op de kruispunten Prins Alexanderlaan – Kralingseweg en Kralingseweg – Schenkelse Dreef, ook al is de toename van het verkeer relatief beperkt. In de concept nota van beantwoording en in het raadsvoorstel staan alle 22 wijzigingen beschreven. 

Toekomstige warmtevoorziening

We denken ook na hoe we in de toekomst gebouwen in dit gebied verwarmen. Nu gebruiken we nog aardgas voor verwarmen, koken en warm water, maar dat gaat veranderen. De Rijksoverheid heeft namelijk besloten dat de gaswinning in Groningen in 2022 stopt en dat alle gebouwen in Nederland van het aardgas afgaan. Voor de Florabuurt en de omgeving daarvan (de straten Akkerwinde en Haagwinde) zien wij kansen om de uitbreiding van het warmtenet vanuit Rotterdam te verkennen. Bewoners worden hier bij betrokken. Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen op https://www.duurzaamcapelle.nl/thema/aardgasvrij/.

Voortgang

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 9 november 2021 de concept gebiedsvisie, het bijbehorende concept actieprogramma en het concept gebiedspaspoort middengebied vastgesteld. De documenten die hierbij horen vindt u onderaan deze pagina. Op 7 december 2021 worden de concept gebiedsvisie, het concept actieprogramma en het conceptgebiedspaspoort in de gecombineerde raadscommissie 'Stadsontwikkeling- en beheer' (SOB) en 'Samenleving en Economie (SLE)' besproken. Op 13 december 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over de stukken.

Documenten van bijv. eerdere vergaderingen of die eerder vastgesteld zijn (zoals het koersdocument) staan niet meer op deze website. Als u deze graag wil zien kunt u een mail sturen naar doemee@capelleaandenijssel.nl en dan sturen wij de documenten toe. 

Via verschillende filmpjes kunt u ook meer te weten komen over de plannen voor de Florabuurt. Zie onderstaand de linkjes naar de onderwerpen die worden besproken. Deze filmpjes zijn in maart 2021 opgenomen. Daarna zijn een aantal impressies nog aangepast. De nieuwe impressies zijn niet te zien in de filmpjes, maar wel in de concept-plannen.

- Sociale impuls
- Havensteder
- Middengebied
- Pameijer
- Mobiliteit

Stadsatlas

In de Stadsatlas van Capelle aan den IJssel vindt u een 3D-model waarin de conceptplannen voor de Florabuurt zijn geschetst.

Doe mee!

De inspraakperiode over de gebiedsvisie van de Florabuurt is afgelopen. Heeft u een inspraakreactie ingediend? Dan ontvangt u een brief met het antwoord op uw inspraakreactie. Heeft u vragen? Mail dan naar doemee@capelleaandenijssel.nl.

Planning

Opstellen visie en actieprogramma Besluitvorming visie en actieprogramma Uitvoering actieprogramma

Downloads

Meer weten over dit project?