Capelle aan den IJssel

Gebiedsvisie Florabuurt

Samen laten we de Florabuurt bloeien!

In de Florabuurt spelen meerdere uitdagingen, kansen en ontwikkelingen. Daarom stellen de gemeente, Havensteder en Pameijer een gebiedsvisie op voor dit gebied.

De ambities voor de Florabuurt

Het karakter van de Florabuurt vormt samen met de input van vele gesprekken de basis voor de ambities die we met de gebiedsvisie willen realiseren. Hierover leest u meer in de concept gebiedsvisie die u onderaan deze pagina kunt downloaden. Het is de bedoeling dat de gebiedsvisie in de eerste helft van 2021 gereed is.

De ambities zoals gesteld in de concept gebiedsvisie zijn:

Trots zijn op de Florabuurt: We willen dat de Florabuurt een fijne en aantrekkelijke plek is om te wonen. En dat bewoners betrokken zijn bij hun buurt en bij elkaar. 

Kansen voor iedereen creëren: We willen dat bewoners zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, taal en leren.

Gezondheid voorop stellen: We willen dat bewoners zich gezonder voelen en minder zorg nodig hebben. 

Acties bij de gebiedsvisie

Naast de gebiedsvisie is een actieprogramma gemaakt waarin concrete acties staan genoemd. De ambities én acties zijn opgesteld in overleg met bewoners, ondernemers en organisaties. Daar gaan we bij de uitwerking van de acties mee door. 

 • Buurtactiviteiten organiseren
 • Samen eten in het wijkrestaurant
 • Huisvuil en zwerfafval aanpakken
 • Taalonderwijs versterken
 • Eenzaamheid tegengaan
 • Weerbaarheid jonge meiden versterken
 • Kansrijk en veilig opgroeien
 • Een tijdelijk KinderLab openen
 • Een tijdelijk Huis van de Wijk bouwen
 • Haalbaarheid stadsverwarming verkennen
 • Een bewonersbedrijf oprichten
 • Offensief inkomensondersteunende regelingen starten
 • Het groen tussen de portiekwoningen verbeteren
 • Een gezondere leefstijl stimuleren
 • De straat bij de winkels vernieuwen
 • Buurtaanpak werk en activering starten
 • Een buurtmoestuin aanleggen
 • De portiekwoningen verbeteren
 • Wonen voor iedereen mogelijk maken
 • De verbinding naar het metrostation verbeteren
 • Een kindcentrum bouwen
 • Zorg, welzijn en ontmoeting onder één dak realiseren
 • Fijn spelen en wandelen langs de Dotterlei
 • Veilig de Schenkelse Dreef oversteken
 • Een buurtpark aanleggen 

Toekomstige warmtevoorziening

We denken ook na hoe we in de toekomst gebouwen in dit gebied verwarmen. Nu gebruiken we nog aardgas voor verwarmen, koken en warm water, maar dat gaat veranderen. De Rijksoverheid heeft namelijk besloten dat de gaswinning in Groningen in 2022 stopt en dat alle gebouwen in Nederland van het aardgas afgaan. Voor de Florabuurt en de omgeving daarvan (de straten Akkerwinde en Haagwinde) zien wij kansen om de uitbreiding van het warmtenet vanuit Rotterdam te verkennen. Bewoners worden hier bij betrokken. Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen op https://www.duurzaamcapelle.nl/thema/aardgasvrij/.

Voortgang

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 6 april 2021 de concept gebiedsvisie, het bijbehorende concept actieprogramma en het concept gebiedspaspoort middengebied vastgesteld. Hiermee zijn de stukken vrijgegeven voor de inspraak. Van woensdag 7 april t/m woensdag 5 mei kunt u reageren op de documenten. Dit kan onder andere door een mail te sturen naar doemee@capelleaandenijssel.nl of door een brief te sturen naar Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, t.a.v. College van Burgemeester & Wethouders, onder vermelding van Inspraakreactie Florabuurt.

De documenten die hierbij horen vindt u onderaan deze pagina. Documenten van bijv. eerdere vergaderingen of die eerder vastgesteld zijn (zoals het koersdocument) staan niet meer op deze website. Als u deze graag wil zien kunt u een mail sturen naar doemee@capelleaandenijssel.nl en dan sturen wij de documenten toe. 

Via verschillende filmpjes kunt u ook meer te weten komen over de plannen voor de Florabuurt. Zie onderstaand de linkjes naar de onderwerpen die worden besproken.

- Sociale impuls
- Havensteder
- Middengebied
- Pameijer
- Mobiliteit

Doe mee!

De inspraakperiode over de gebiedsvisie van de Florabuurt is afgelopen. Momenteel zijn wij bezig met het verwerken van de inspraakreacties. Heeft u vragen? Mail dan naar doemee@capelleaandenijssel.nl.

Stadsatlas

In de stadsatlas van de gemeente Capelle aan den IJssel kunt u conceptplannen voor de Florabuurt in 3D zien.

Planning

Opstellen visie en actieprogramma Besluitvorming visie en actieprogramma Uitvoering actieprogramma

Downloads

Meer weten over dit project?