Capelle aan den IJssel

Fietscorridor Algerabrug - Capelsebrug

Deeltraject van de fietsverbinding tussen Rotterdam en Krimpenerwaard

-

Verbeteren doorstroming Algeracorridor

Om de doorstroming op de Algeracorridor te verbeteren, is er een korte termijn maatregelenpakket opgesteld dat relatief snel kan worden uitgevoerd (2020-2023). De maatregelen lopen uiteen van gedragsveranderingsacties, verbeteren infrastructuur, inzetten op Openbaar Vervoer en het stimuleren van het fietsgebruik. Door hier gecombineerd op in te zetten, verleiden we mensen om minder gebruik van de auto te maken en meer van alternatieve vervoerswijzen. Dit doet de gemeente Capelle aan den IJssel in een samenwerkingsverband samen met de buurgemeenten, provincie Zuid-Holland, de regio (MRDH) en het Rijk.

Fietsverbinding Krimpenerwaard - Rotterdam

Eén van deze maatregelen die gezamenlijk met bovenstaande partijen op de planning staat, is de fietsverbinding Krimpenerwaard - Rotterdam. Deze route loopt ook over Capels grondgebied. Een onderzoeksbureau heeft onderzocht waar deze route het best kan lopen, kijkende naar de criteria waar hoogwaardige fietsverbindingen aan moeten voldoen. Dit is de route vanuit de Algerabrug via de Sibeliusweg en Schubertstraat richting Capelsebrug. Daarbij is ook gekeken naar alternatieve routes, bijvoorbeeld vanuit de Algerabrug via het Capelseplein naar Capelsebrug. Deze laatste route via het Capelseplein is echter 50% langer en daarnaast neemt het aantal stops toe in de vorm van verkeerslichten. Mede hierdoor heeft het de voorkeur om de reeds bestaande fietsroute via de Sibealiusweg en Schubertstraat verder te verbeteren. Daarbij kan gedacht worden aan bredere, veiligere fietspaden en meer comfort voor de fietser. Het positieve gevolg voor bewoners is dat de leefbaarheid toeneemt en de nabije omgeving een opknapbeurt krijgt. Daarnaast neemt het sluipverkeer naar verwachting af in de Capelse wijken.

Bijeenkomsten

Afgelopen periode hebben er meerdere digitale bijeenkomsten plaatsgevonden met omwonenden. De presentaties en verslagen van deze bijeenkomsten kunt u terugvinden onderaan de pagina. Daarnaast zijn de vragen die op verschillende avonden gesteld zijn, samen met de binnengekomen vragen via de mail, gebundeld en voorzien van antwoorden. U kunt dit 'Vraag en Antwoord-document onderaan de pagina downloaden. Ook vindt u daar de impressies en toelichtingen die door de gemeente zijn gegeven tijdens de vergadering van het WOP 's-Graveland op 14 april 2021.

Input bewoners

Afgelopen maanden zijn we veelvuldig in gesprek geweest met omwonenden en het WOP ‘s-Gravenland. Er zijn niet alleen digitale bijeenkomsten georganiseerd, maar we zijn ook individueel met meerdere bewoners in gesprek gegaan. De aandachtspunten die tijdens deze bijeenkomsten en gesprekken zijn aangekaart, hebben we grotendeels verwerkt in het ontwerp. 

Huidige stand van zaken

Op dit moment is de gemeente bezig met de verdere uitwerking van het ontwerp van de fietsroute. De plannen die tijdens de digitale bijeenkomst van 27 mei jongstleden zijn gepresenteerd, worden verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO). In het derde kwartaal van dit jaar leggen we dit ontwerp vervolgens voor aan het college van burgemeester en wethouders en de raadscommissie SOB. Na de consultatie in de raad, maakt het college van burgemeester en wethouders het besluit. Na eventuele instemming van het college volgt een periode waarin u bezwaar kunt maken.

13 september raadscommissie SOB

Op maandag 13 september leggen we het ontwerp van de Fietscorridor (het voorkeurstracé en een beschrijving van het principeprofiel) voor aan de raadscommissie SOB. De commissie neemt zelf geen besluiten maar geeft advies aan de gemeenteraad. U kunt bij deze vergadering inspreken. Kijk voor meer informatie hierover en hoe u zich kunt aanmelden op www.capelleaandenijssel.nl/gemeenteraad. 

MIRT verkenning Oeververbindingen

Meer informatie over de MIRT verkenning Oeververbindingen vindt u op www.oeververbindingen.nl. De openbare documenten vindt u daarbij op www.oeververbindingen.nl/publicaties/.

Heeft u vragen? Mail ons.

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Dhr. Sjors Honders

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten