Capelle aan den IJssel

Fietscorridor Algerabrug - Capelsebrug

Deeltraject van de fietsverbinding tussen Rotterdam en Krimpenerwaard

-

Verbeteren doorstroming Algeracorridor

Om de doorstroming op de Algeracorridor te verbeteren, is er een korte termijn maatregelenpakket opgesteld dat relatief snel kan worden uitgevoerd (2020-2023). De maatregelen lopen uiteen van gedragsveranderingsacties, verbeteren infrastructuur, inzetten op Openbaar Vervoer en het stimuleren van het fietsgebruik. Door hier gecombineerd op in te zetten, verleiden we mensen om minder gebruik van de auto te maken en meer van alternatieve vervoerswijzen. Dit doet de gemeente Capelle aan den IJssel in een samenwerkingsverband samen met de buurgemeenten, provincie Zuid-Holland, de regio (MRDH) en het Rijk.

Fietsverbinding Krimpenerwaard - Rotterdam

Eén van deze maatregelen die gezamenlijk met bovenstaande partijen op de planning staat, is de fietsverbinding Krimpenerwaard - Rotterdam. Deze route loopt ook over Capels grondgebied. Een onderzoeksbureau heeft onderzocht waar deze route het best kan lopen, kijkende naar de criteria waar hoogwaardige fietsverbindingen aan moeten voldoen. Dit is de route vanuit de Algerabrug via de Sibeliusweg en Schubertstraat richting Capelsebrug. Daarbij is ook gekeken naar alternatieve routes, bijvoorbeeld vanuit de Algerabrug via het Capelseplein naar Capelsebrug. Deze laatste route via het Capelseplein is echter 50% langer en daarnaast neemt het aantal stops toe in de vorm van verkeerslichten. Mede hierdoor heeft het de voorkeur om de reeds bestaande fietsroute via de Sibealiusweg en Schubertstraat verder te verbeteren. Daarbij kan gedacht worden aan bredere, veiligere fietspaden en meer comfort voor de fietser. Het positieve gevolg voor bewoners is dat de leefbaarheid toeneemt en de nabije omgeving een opknapbeurt krijgt. Daarnaast neemt het sluipverkeer naar verwachting af in de Capelse wijken.

Informatieavond 13 januari 2021

Tijdens de informatieavond van 13 januari 2021 heeft de gemeente meer verteld over de voorgenomen verbeteringen. De presentatie hebben we op deze website geplaatst. Er zijn verschillende vragen tijdens en na de informatieavond gesteld. De gemeente heeft de vragen tijdens de avond en t/m 21 januari 2021 gebundeld en voorzien van antwoorden. Dit document hebben we evenals het verslag van de avond ook op deze website geplaatst. 

Aanvullende bijeenkomsten februari 2021

In februari 2021 zijn aanvullende bijeenkomsten georganiseerd. Op 24 februari werd nader ingezoomd op de situatie rondom de Sibeliusweg en op 25 februari stond de Schubertstraat en omgeving centraal. Tijdens deze avonden is de gemeente in kleiner verband digitaal in gesprek gegaan met de bewoners.  

Verslag en Document Vraag & Antwoord van de bijeenkomsten 24 en 25 februari 2021 
De presentaties en de verslagen van deze twee avonden kunt u onderaan deze pagina downloaden. De antwoorden op de vragen die wij per e-mail hebben ontvangen, mits deze nog niet zijn beantwoord in het eerder gepubliceerde Q&A document, hebben wij gebundeld. De gebundelde vragen en antwoorden kunt u net als de presentaties en verslagen downloaden onderaan deze pagina.

Vergadering WOP 's-Gravenland 14 april 2021

De impressies en toelichting die tijdens deze vergadering zijn gegeven kunt u onderaan deze pagina downloaden. 

Digitale bewonersbijeenkomst 27 mei 2021

Op donderdag 27 mei vond de volgende (digitale) bewonersbijeenkomst plaats. De presentatie en het verslag vindt u onderaan deze pagina. 

MIRT verkenning Oeververbindingen

Meer informatie over de MIRT verkenning Oeververbindingen vindt u op www.oeververbindingen.nl. De openbare documenten vindt u daarbij op www.oeververbindingen.nl/publicaties/.

Heeft u vragen? Mail ons.

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Dhr. Sjors Honders

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten