Capelle aan den IJssel

Fascinatio NK9

Unify - Fascinatio

De wijk Fascinatio is de jongste wijk van Capelle aan den IJssel en bestaat sinds 2001. Naam en de inrichting van de wijk zijn ontleend aan het boek Fascinatio, de wonderwind van Tom Manders jr. De wijk bestaat uit een woonwijk met daaromheen een ring van bedrijven en kantoren. Deze ring is door het uitbreken van de kredietcrisis nog niet af. De stagnerende kantorenmarkt en de toenemende vraag naar woonruimte maakt dat ook in deze buitenste ring woningbouw initiatieven mogelijk zijn.

Verkoop appartementen gestart

Steingoed heeft samen met BPI vastgoed een voorstel met woningbouw voor de locatie kavel NK9 in Fascinatio ingediend. Het plan bestaat uit de realisatie van 42 (koop-)woningen. De verkoop van de appartementen is inmiddels gestart. Kijk voor meer informatie op www.woneninunify.nl.

KoopStart

Vanaf 21 december 2022 worden 30 appartementen te koop aangeboden met KoopStart van stichting Opmaat voor starters. 

Wat is Koopstart?
KoopStart is er om koopwoningen voor een grotere groep mensen betaalbaar te maken. Wanneer je een woning met KoopStart koopt, betaal je een lagere prijs dan de marktwaarde van de woning. Stel dat je de woning eigenlijk niet zou kunnen financieren, dan lukt dat misschien wel met KoopStart. Als je op termijn besluit de woning weer te verkopen, vindt er een afrekening plaats tussen jou en de projectontwikkelaar van Unify.

Voor wie is Koopstart in Unify?
Koopstart is er voor starters onder de leeftijd van 35 jaar die nog geen koopwoning hebben gehad. Dus als je voorheen hebt gehuurd of inwonend bent geweest, kom je in aanmerking voor KoopStart.

Welke woningen?
Het project Unify bestaat uit 42 appartementen. 30 appartementen in het project, alle 3 kamer nieuwbouwappartementen met een oppervlakte van 81 vierkante meter, zijn aangewezen als starterswoningen met KoopStart.

Meer informatie over Koopstart in Unify, bekijk hier de brochure.

Bel voor informatie met Van Herk Nieuwbouw Makelaars, telefoonnummer 010 25 82 900 of mail naar nieuwbouw@vanherk.nl.

Achtergrondinformatie

Het plan voor woningbouw op kavel NK9 past niet binnen het huidige bestemmingsplan ‘Fascinatio-Capelsebrug’ (2013). Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan heeft van 18 februari tot en met 31 maart 2021 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn zienswijzen ingediend. Deze zijn verwerkt in een Nota van Beantwoording Zienswijzen.

Het bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld op 25 augustus 2021. Op 28 april 2022 is de vergunning Bouwen verleend. De ontwikkelaar bereidt zich voor op de bouw.

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten