Capelle aan den IJssel

Bewonersavond over plan sociale woningbouw in Fascinatio

Het ontwerp bestemmingsplan Fascinatio Boulevard Noord, beter bekend als kavel NK1 Havensteder, ligt ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van drie panden met in totaal 161 sociale huurwoningen van woningcorporatie Havensteder. Over het plan houdt de gemeente samen met Havensteder een bewonersavond op woensdag 18 januari 2023.

Bewonersavond 18 januari 

De informatiebijeenkomst op woensdag 18 januari is een inloopavond. Geïnteresseerden kunnen tijdens de bewonersavond binnenlopen voor informatie over het plan. De bijeenkomst wordt gehouden in het Huis van de Wijk van Fascinatio op de Fascinatio Boulevard 466. Binnenlopen kan vanaf 19:30 uur. 

Ontwerp bestemmingsplan Fascinatio Boulevard Noord

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp bestemmingsplan Fascinatio Boulevard Noord ter inzage gelegd voor de periode van 8 weken. Dit is van 15 december tot en met 8 februari. Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen.

U kunt het bestemmingsplan bekijken tot en met woensdag 8 februari 2023 in de hal in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. U kunt de stukken ook digitaal bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de ter inzage legging en de bewonersavond staat op www.capellebouwtaandestad.nl/NK1.