Capelle aan den IJssel

Fascinatio Kavel 4K3 - Program

Fascinatio

De wijk Fascinatio is de jongste wijk van Capelle aan den IJssel en bestaat sinds 2001. Naam en de inrichting van de wijk zijn ontleend aan het boek Fascinatio, de wonderwind van Tom Manders jr. De wijk bestaat uit een woonwijk met daaromheen een ring van bedrijven en kantoren. Deze ring is door het uitbreken van de kredietcrisis nog niet af. De stagnerende kantorenmarkt en de toenemende vraag naar woonruimte maakt dat ook in deze buitenste ring woningbouw initiatieven mogelijk zijn.

Progam

Hyundai Van Dalen heeft dit kavel aan Progam verkocht nadat het plan voor een garagebedrijf niet realiseerbaar bleek. Een vergunningsaanvraag voor een bedrijfspand door is ontvangen op 7 december 2020. Aanleiding om een informatiebijeenkomst te organiseren.

Informatieavond 3 februari 2021

Op woensdagavond 3 februari van 19.30 - 21.00 uur vindt er een digitale informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst zal Progam en BIAS Architecten de bouwplannen toelichten. Vanuit de gemeente lichten we toe hoe het proces verder zal gaan.

Aanmelden
In verband met de huidige coronamaatregelen organiseren wij deze bijeenkomst digitaal. Wilt u deelnemen aan deze digitale bijeenkomst? Meld u dan vóór 1 februari 2021 aan door een e-mail te sturen naar doemee@capelleaandenijssel.nl. Vermeld daarbij in het onderwerp de tekst “Informatiebijeenkomst 4K3”. U ontvangt dan een aantal dagen van tevoren een e-mail met daarin de instructies om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst. De uitnodiging kunt u onderaan deze webpagina downloaden.

Presentaties 
De presentaties van zowel Progam als de gemeente kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Nota van Beantwoording
De Nota van beantwoording die is gemaakt naar aanleiding van de informatieavond kunt u downloaden onderdaan deze webpagina. 

Verleende omgevingsvergunning, bouwen bedrijfshal met kantoren aan de Barckalaan.

Op 7 december 2021 is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfshal met kantoren, inclusief een nieuwe uitweg, aan de Barckalaan ongenummerd te Capelle aan den IJssel.

Op 26 april 2021 is de vergunning hiervoor verleend. Onderaan deze pagina kunt u de stukken downloaden (H&V-stukken).

Bent u het niet eens met het besluit?
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen.

In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! U kunt uw bezwaar ook indienen via internet. Ga hiervoor naar www.capelleaandenijssel.nl.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, kunt u terecht bij afdeling VTH, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer (010) 2848721. 

WTH Vloerverwarming 

WTH Vloerverwarming wordt de huurder van Barckalaan 18. In november 2021 wordt gestart met de bouw. 

16 december 2021: Eerste paal geslagen

Op 16 december is de eerste paal geslagen. De bouw kunt u volgen op de website van WTH op:
https://bouwfilm.nl/wth/.

1 december 2022: sleutel gekregen

WTH heeft op 1 december 2022 officieel de sleutel van hun nieuwe pand in Capelle aan den IJssel ontvangen. De komende weken is men nog bezig met het inhuizen van alle meubels en het aansluiten van alle IT. Vanaf 9 januari 2023 start men op de nieuwe werkplek.

Voor meer informatie: https://www.wth.nl/nieuws-en-inspiratie/we-gaan-verhuizen

Oppervlakte : 3.900 m2
Huidige bestemming : bedrijf
Status Kavel : verkocht

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten