Capelle aan den IJssel

Fascinatio kavel 2k-4 Studentenhuisvesting ROM/Whitehouse development

Fascinatio

De wijk Fascinatio is de jongste wijk van Capelle aan den IJssel en bestaat sinds 2001. Naam en de inrichting van de wijk zijn ontleend aan het boek Fascinatio, de wonderwind van Tom Manders jr. De wijk bestaat uit een woonwijk met daaromheen een ring van bedrijven en kantoren. Deze ring is door het uitbreken van de kredietcrisis nog niet af. De stagnerende kantorenmarkt en de toenemende vraag naar woonruimte maakt dat ook in deze buitenste ring woningbouw initiatieven mogelijk zijn.

Studentenhuisvesting

Whitehouse Development en de Rotterdamse Ontwikkelmaatschappij (ROM) hebben een voorstel ingediend voor de realisatie van (internationale) studentenhuisvesting. Het getoonde beeld is een eerst volumestudie naar de mogelijke realisatie van dit plan. Er wordt gesproken met een huisvestingsorganisatie die het pand moet gaan beheren. 

Het plan

• Oppervlakte : 3.940 m2

• Huidige bestemming : bedrijf

• Status Kavel : gereserveerd

Het plan past niet binnen het huidige bestemmingsplan Fascinatio-Capelsebrug. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, moet worden afgeweken van het bestemmingsplan middels een uitgebreide omgevingsvergunning procedure.

Op dit moment is de ontwikkelaar bezig met het voorbereiden van de ruimtelijke procedure. Daarna zal de ontwikkelaar een aanvraag omgevingsvergunning indienen, waarna de formele planologische procedure gaat lopen. Wij informeren u t.z.t over het verloop van de procedure en inspraakmogelijkheden.

Informatieavond 16 december 2019

Op 16 december 2019 heeft Whitehouse Development en ROM het plan voor studentenhuisvesting gepresenteerd. Er was lof voor het uiterlijk van het gebouw maar ook waren er geluiden te horen of de studentenhuisvesting niet op kavel van NK1, waar nu de stadslandbouw is zou kunnen worden gebouwd.

Wethouder Struijvenberg heeft in de WOP-vergadering van 19 februari 2020 toegezegd serieus deze mogelijkheid met beide partijen te willen bespreken. Het onderzoek naar verplaatsing van de studentenhuisvesting is afgerond en de beslissing is genomen dat er geen verplaatsing van kavels en bouwplannen gaan plaatsvinden. 

Informatieavond 22 maart 2021

Op 22 maart heeft een informatiebijeenkomst plaats gevonden waarin ontwikkelcombinatie Whitehouse Development en de Rotterdamse Ontwikkelmaatschappij (ROM) de bouwplannen toegelicht hebben voor kavel 2K4. 

Presentatie en Vraag en Antwoord
De presentaties die zijn gehouden door White House Development en door de gemeente kunt u onderaan deze webpagina downloaden.

Het document met daarin alle vragen die zijn gesteld in de chatfunctie en de antwoorden op deze vragen, kunt u onderaan deze projectpagina downloaden.

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten