Capelle aan den IJssel

Fascinatio kavel 1K-7 west Vuicon Engineering

Fascinatio

De wijk Fascinatio is de jongste wijk van Capelle aan den IJssel en bestaat sinds 2001. Naam en de inrichting van de wijk zijn ontleend aan het boek Fascinatio, de wonderwind van Tom Manders jr. De wijk bestaat uit een woonwijk met daaromheen een ring van bedrijven en kantoren. Deze ring is door het uitbreken van de kredietcrisis nog niet af. De stagnerende kantorenmarkt en de toenemende vraag naar woonruimte maakt dat ook in deze buitenste ring woningbouw initiatieven mogelijk zijn.

Kantoorruimte met bedrijfshal

Dit kavel is afgesplitst van een groter kavel. Vuicon heeft hier een pand ontworpen met kantoorruimte en een bedrijfshal. 

Informatieavond 16 december 2019

Op 16 december 2019 heeft Vuicon haar plan voor een kantoor annex bedrijfsruimte gepresenteerd. De reacties op het voorstel waren positief.

Vergunning verlening

Op 19 maart 2020 is de omgevingsvergunning aan Vuicon verleend. 

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl. 

Parkeren

Het terrein wordt nu gebruikt om te parkeren door omliggende bedrijven. Gedurende de bouw zal het niet mogelijk zijn om van het terrein gebruik te maken. Veiligheid van de bouwers maar ook van bezoekers staat voor op. Op het perceel 2k-1 nabij Eastmen worden tijdelijk extra parkeerplaatsen aangelegd.

  • Oppervlakte : 1.244 m2
  • Huidige bestemming : bedrijf
  • Status kavel : verkocht
Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten