Capelle aan den IJssel

Fascinatio kavel 1K-2 Herkon

Fascinatio

De wijk Fascinatio is de jongste wijk van Capelle aan den IJssel en bestaat sinds 2001. Naam en de inrichting van de wijk zijn ontleend aan het boek Fascinatio, de wonderwind van Tom Manders jr. De wijk bestaat uit een woonwijk met daaromheen een ring van bedrijven en kantoren. Deze ring is door het uitbreken van de kredietcrisis nog niet af. De stagnerende kantorenmarkt en de toenemende vraag naar woonruimte maakt dat ook in deze buitenste ring woningbouw initiatieven mogelijk zijn.

Appartementen

Dit kavel is al langer geleden verkocht aan de Stout Groep. Herkon B.V. maakt hier onderdeel van uit. Eind 2018 heeft Herkon haar plannen voor woningbouw op dit terrein aan de buurt gepresenteerd. De positieve reacties op het plan heeft er toe geleid dat men het plan verder is gaan uitwerken. Het plan draagt de naam Hortus en omvat 55 appartementen. 

Op 16 december 2019 was er een informatieavond waarbij Herkon heeft laten zien hoe het bouwplan zich sinds de eerste presentatie aan de wijk heeft ontwikkeld.

Procedure

Op 20 december 2019 heeft Herkon BV een aanvraag ingediend voor de omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementencomplex. De aanvraag is op 8 januari bij de bekendmakingen gepubliceerd op de gemeentepagina van de IJssel- en Lekstreek. 

Op 29 september 2020 heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel een Ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de realisatie van de 55 appartementen. Dit betekent dat de planologische procedure wordt opgestart met het ter visie leggen van de stukken.

Deze tervisielegging wordt gepubliceerd in de IJssel- en Lekstreek, de Staatscourant en de gemeentelijke website.

Van 8 oktober 2020 tot en met 18 november 2020 hebben het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het Ontwerpbesluit hogere grenswaarden met de bijbehorende stukken ter inzage gelegen. 

Er zijn daarop enkele zienswijzen ingediend. Deze zijn gebundeld en beantwoord in een Nota van Beantwoording. 

Op 22 maart heeft de Raad de Definitieve Verklaring van Geen Bedenkingen afgegeven. 

Alle stukken zijn te vinden op Ruimtelijke Plannen.

Digitale informatiebijeenkomst 4 november 2020

Op woensdag 4 november 2020 heeft een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden. De presentatie en de beantwoording van de vragen die zijn gesteld (in de chat-functie van het digitale vergadersysteem) kunt u hieronder vinden in de bijlagen.

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten