Capelle aan den IJssel

Fascinatio kavel 1K-2 Herkon

Fascinatio

De wijk Fascinatio is de jongste wijk van Capelle aan den IJssel en bestaat sinds 2001. Naam en de inrichting van de wijk zijn ontleend aan het boek Fascinatio, de wonderwind van Tom Manders jr. De wijk bestaat uit een woonwijk met daaromheen een ring van bedrijven en kantoren. Deze ring is door het uitbreken van de kredietcrisis nog niet af. De stagnerende kantorenmarkt en de toenemende vraag naar woonruimte maakt dat ook in deze buitenste ring woningbouw initiatieven mogelijk zijn.

Appartementen

Dit kavel is al langer gelden verkocht aan de Stout Groep. Herkon maakt hier onderdeel van uit. Eind 2018 heeft Herkon haar plannen voor woningbouw op dit terrein aan de buurt gepresenteerd. De positieve reacties op het plan heeft er toe geleid dat men het plan verder is gaan uitwerken. Het plan omvat circa 55 appartementen. Verwacht wordt dat nog dit jaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt gedaan.

Op 16 december 2019 was er een informatieavond waarbij Herkon heeft laten zien hoe het bouwplan zich sinds de eerste presentatie aan de wijk heeft ontwikkeld.

Aanvraag omgevingsvergunning

Op 20 december heeft Herkon BV een aanvraag ingediend voor de omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementencomplex. De aanvraag is op 8 januari bij de bekendmakingen gepubliceerd op de gemeentepagina van de IJssel- en Lekstreek. U kunt tegen een aanvraag omgevingsvergunning geen bezwaar indienen, dat kan pas als wordt besloten een vergunning te verlenen.

  • Oppervlakte: 2.475 m2
  • Huidige bestemming: bedrijf
  • Status Kavel: verkocht
Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten