Capelle aan den IJssel

Fascinatio

Ruimtelijk Toekomst Perspectief

Voor de wijk Fascinatio wordt gewerkt aan een Ruimtelijk Toekomst Perspectief (RTP). Er wordt daarbij specifiek gekeken naar de invulling van de zogenaamde poortkavels bij de entree van de wijk. Dit zijn op dit moment de enige kavels die nog in ontwikkeling zijn. De invulling van deze kavels kunnen gezien worden als directe aanleiding voor het opstellen van dit toekomstperspectief.

Door middel van een analyse van de wijk geven we aan waar we nu staan. We maken daarbij een onderscheid naar thema’s die ook het WijkOverlegPlatform onderscheidt bij het opgavegericht werken, namelijk die met wonen, die met werken, die met mobiliteit en die met groen. Van daaruit geven we een visie, een richting aan voor de verdere invulling van de zogenaamde poortkavels.

Thema’s

In het RTP worden vier belangrijke onderdelen uitgelicht, namelijk:

  • Een goede balans van wonen en werken in de buitenring;
  • Regie op mobiliteit, parkeren en ontsluiting;
  • De groene beleving wordt versterkt en
  • De entree van de wijk krijgt een hoogwaardige uitstraling.

Een gemengde buitenring

Fascinatio wordt een prettige stadswijk voor jong en oud. Binnen de wijk kunnen mensen wooncarrière maken. Jongeren kunnen makkelijker dan nu het geval is een betaalbare woning in de wijk vinden. Doordat er nu ook wonen in de buitenring is gekomen kan de buitenring een gemengder beeld krijgen waarin zowel gewoond als gewerkt wordt.

Zowel vanuit het wonen als vanuit het werken liggen er kansen voor het afmaken van de buitenring. Het toevoegen van woningen zorgt voor een evenwichtigere verhouding tussen wonen en werken in de buitenrand. Het wonen gericht op jongeren, ouderen en/of wonen met zorg ligt het meest voor de hand.

Regie op mobiliteit, parkeren en ontsluiting

Fascinatio wordt een goed bereikbare wijk. Om de ontsluiting, parkeer- en fileproblematiek te verlichten worden de metrostations veel beter benut. Dit doen we door het aanbieden van goede verbindingen voor voetgangers en fietsers naar de metrostation en goede stallingsvoorzieningen, zodat de reis met de metro zo comfortabel en laagdrempelig mogelijk wordt en (metrostations als ‘mobiliteitshub’). In de wijk zijn openbaar vervoer, vervoer op afroep en deelauto’s beschikbaar.

Groene beleving versterkt

Fascinatio wordt in 2030 een duurzame wijk die meegaat in de transitie van Capelle. Daarin heeft het stenige beeld plaats gemaakt voor een beeld van een groenere wijk. De biodiversiteit is door meer en ander groen vergroot. Het is mogelijk om een wandeling te maken in de groene ring die rond heel de wijk toegankelijk wordt gemaakt.

Entrees met uitstraling

De laatste twee vrije kavels bevinden zich bij de entree van de wijk en zijn daarmee extra belangrijk. Deze locaties zijn als het ware de poort van de wijk. Dit betekent dat deze locaties ook het uitnodigende karakter moeten hebben van een entree en zullen zo de kwaliteit van de wijk uitstralen.

Deze poortfunctie stelt dan ook eisen aan onder andere de bouwmassa, de manier waarop het parkeren uit het zicht wordt opgelost, het programma en het open karakter van de gevels en de kwaliteit van architectuur. De beoogde uitstraling op de hoekkavels is van hoogwaardige kwaliteit in uiterlijke vormgeving, waarbij hoogte een belangrijk uitgangspunt is. In de bijlage (de stedenbouwkundige en programmatische uitgangspunten van deze kavels) wordt daarom een aantal aspecten benoemd dat belangrijk is voor deze poortfunctie van de wijk.

Voortgang

Op dinsdag 16 februari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het RTP Fascinatio in principe vastgesteld. De komende weken gaan we in gesprek met bewoners aan de hand van vier thema avonden.

  • Maandag 1 maart om 19:30 uur - Thema Entrees met uitstraling
  • Donderdag 4 maart om 19:30 uur - Thema Een gemengde buitenring
  • Dinsdag 9 maart om 19:30 uur - Thema Groene beleving
  • Woensdag 10 maart om 19:30 uur - Thema Mobiliteit, parkeren en ontsluiting

Indien u bij één van deze avonden, of meerdere avonden, aanwezig wil zijn is dat uiteraard mogelijk. Mail dan de data van uw voorkeur naar doemee@capelleaandenijssel.nl

Presentaties
De presentaties van alle avonden zijn te downloaden onderaan deze webpagina. De verslagen volgen.
Naar verwachting wordt het RTP nog voor de zomer vastgesteld door de gemeenteraad.