Capelle aan den IJssel

Dotterlei

Onderdeel van de Gebiedsvisie Florabuurt

In het koersdocument van de Gebiedsvisie Florabuurt is opgenomen om te verkennen of het wenselijk is ongeveer 80 appartementen aan de Dotterlei te bouwen. Het gaat om de hoek van de Florabuurt bij het IJsselland Ziekenhuis.

Voorkeursvariant

Na het vaststellen van het koersdocument zijn verschillende varianten voor woningbouw op deze locatie verkend. In de Notitie Woningbouw Dotterlei die u onderaan deze pagina kunt downloaden staan deze varianten vermeld en wordt een voorkeursvariant beschreven. De voorkeursvariant gaat uit van circa 60 woningen in een woontoren met 16 woonlagen, die zoveel mogelijk in de hoek van de Florabuurt staat. Koopwoningen liggen het meest voor de hand, maar vrije sector huur (voornamelijk middensegment) is ook mogelijk. Parkeren vindt plaats in een (minstens) halfverdiepte parkeerbak met een openbare daktuin. Er wordt voldaan aan de normen voor bezonning, zowel de streefnorm als de minimumnorm. Er dient nog overleg met de hulpdiensten plaats te vinden over de voorkeursvariant.

Woningbouw op deze locatie draagt bij aan een gevarieerdere woningvoorraad in de Florabuurt, het versterken van het draagvlak voor voorzieningen en de mogelijkheid om in de buurt naar een andere woning door te stromen. Verder is het gezien de druk op de woningmarkt wenselijk om woningen te bouwen. Ook genereert deze ontwikkeling middelen om te kunnen investeren in de Florabuurt. Wij zien daarnaast kansen om met een ontwikkeling de buitenruimte op deze locatie een kwaliteitsimpuls te geven. De ontwikkeling sluit tevens aan bij de ontwikkeling op de locatie van het voormalige Techniek College in Rotterdam. Ook hier wordt gedacht aan woningbouw met een mogelijk vergelijkbare bouwhoogte. 

Gelet op bovenstaande wordt in de concept gebiedsvisie voorgesteld om voor woningbouw aan de Dotterlei, na vaststelling van de gebiedsvisie, een kavelpaspoort op te stellen conform de voorkeursvariant.

Voortgang

De notitie zoals onderaan deze pagina te downloaden is toegevoegd aan de concept gebiedsvisie Florabuurt. Als de gemeenteraad besluit dat de ontwikkeling wenselijk is, wordt gestart met het opstellen van een kavelpaspoort voor deze locatie.

Doe mee!

Op 27 januari 2021 heeft een digitale bijeenkomst plaatsgevonden over deze ontwikkeling. Ook zijn de plannen gepresenteerd tijdens de vergadering van het WOP Schenkel op 28 januari 2021. Het verslag van 27 januari 2021 en de presentatie bij het WOP staan onderaan deze pagina.

Planning

Bepalen wenselijkheid Opstellen Kavelpaspoort

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Patrick Bakker

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten