Capelle aan den IJssel

Bonnefanten

Wij investeren in uw wijk

De riolering in uw wijk is aan vervanging toe en de straat is gezakt. Daarom gaan we de riolering vervangen en de straat ophogen. Om de overlast te beperken, voeren we een aantal werkzaamheden tegelijk uit.

Wat gaan we doen?

We gaan bij het vervangen van de riolering een gecombineerde hemelwater en drainagestelsel (DT-riool)  aanleggen. Het regenwater wordt dan makkelijker afgevoerd naar het grondwater.

De verharding van wegen en paden gaan we vanuit duurzaamheid en kostenbesparing hergebruiken. Het asfalt in de wijk gaan we vervangen door betonstraatstenen. De Hermitage gaan we inrichten als 30 km- weg. Er geldt dan een maximumsnelheid van 30 km per uur.

We vervangen het groen. We gaan voor de speeltuinen een nieuwe opzet maken. Alle speeltuinen blijven, maar krijgen een andere inrichting. De trapvelden worden opgeknapt en de visplaats bij Lakenhal gaan we vervangen.

Verder gaan we ondergrondse containers plaatsen en gaan we de verlichting vervangen door LED-verlichting.

Hiermee krijgt uw wijk een kwaliteitsverbetering.

Voorbereiding

We zijn gestart met de voorbereiding. Onder het kopje Downloads (onder aan deze pagina) staat een tekening waar u kunt zien waar we aan het werk gaan (projectgrens). In de komende periode vinden er onderzoeken plaats.

Wij houden u via brieven en deze website op de hoogte.

Bewonersreacties

U kunt ons helpen! Wij horen graag uw wensen, wat problemen zijn, etc. We verzamelen alle reacties en gaan we verwerken in een overzicht met vragen en antwoorden.

Planning

We verwachten de voorbereiding dit jaar af te ronden. In deze periode nemen we nog een aantal keren contact met u op.

De uitvoering start in 2023. We houden er rekening mee dat de werkzaamheden 1,5 jaar duren.

Extra informatie

Wilt u groen adopteren en onderhouden? Ga naar: https://www.duurzaamcapelle.nl/groen-adopteren-en-onderhouden

Wilt u een laadpaal aanvragen? Ga naar: https://www.laadpaalnodig.nl/capelle-aan-den-ijssel

Informatie en betrokkenheid

Planning

Voorbereiding

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten