Capelle aan den IJssel

Bermweg 310

Een initiatief dat past in het dorpse karakter van de Bermweg

Ontwikkelteam Bermsigt BV wil de voormalige zon- en nagelstudio Betty Boop slopen en op dezelfde locatie een kleinschalig appartementencomplex bouwen.

In januari 2022 heeft Bermsigt BV de opstallen van de voormalige eigenaar gekocht. Ook hebben zij toen de erfpachtrechten overgenomen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK).

De locatie valt binnen het gebied Landelijk Capelle en is gelegen aan de Bermweg-West. Het plangebied bevindt zich aan de overzijde van winkelgebied De Luifel. Om het appartementencomplex te kunnen bouwen, heeft de ontwikkelaar medewerking van de gemeente nodig. Volgens het geldende bestemmingsplan is het hier immers niet toegestaan om meerdere woningen te bouwen. De gemeente ziet kansen voor een kwaliteitsimpuls op deze locatie en heeft zodoende ingestemd met een nieuwbouw initiatief. 

Om een gezamenlijke ambitie op de locatie te kunnen realiseren, stellen we een kavelpaspoort op. Hierin formuleren we de randwaarden voor de kavel, die tegelijkertijd het kader voor de ontwikkelaar vormen om stapsgewijs tot een definitief ontwerp te komen. 

De gemeente vindt het belangrijk om het karakter van de Bermweg te behouden. De sfeer langs de Bermweg-West is nog grotendeels dorps en kleinschalig. Het gebied kent karakteristieke pakhuizen en dijkwoningen. Ook dient door de ontwikkelaar rekening gehouden te worden met het bijzondere welstandsniveau.

Participatie
Gemeente Capelle aan den IJssel hecht veel waarde aan het doorlopen van een zorgvuldig participatieproces. De gemeente draagt zorg voor de participatie over het kavelpaspoort. De ontwikkelaar zorgt voor een goed participatieproces over het ontwerp. 

De ontwikkelaar heeft een participatieplan opgesteld. Het is belangrijk dat het participatieplan voldoet aan het onlangs vastgestelde participatiebeleid van de gemeente. Zodra dit het geval is, wordt het participatieplan gedeeld via deze website. 

Op onderstaande kaart is het verspreidingsgebied voor dit project weergegeven.

Eerste informatiebijeenkomst - juli 2022

De eerste informatiebijeenkomst voor omwonenden, omliggende bedrijven en andere belanghebbenden vond plaats op 7 juli 2022 in kerk De Voorhof aan de Bermweg 332 in Capelle aan den IJssel. Het verslag van de bijeenkomst vindt u onder 'Downloads'. Verder staan de presentatie van de gemeente en de presentatie van de ontwikkelaar onder 'downloads'.

Wilt u meedenken? Dat kan!
De gemeente en de ontwikkelaar trekken gezamenlijk op in de participatie en communicatie. Een informatiebrief met een QR-code naar een digitale enquête is verspreid onder Capellenaren en Capelse ondernemers, die graag mee willen denken. Op die manier bieden wij betrokkenen de mogelijkheid om ideeën aan te dragen voor de locatie. De enquête kon tot en met 21 juli 2022 worden ingevuld. In een volgende bijeenkomst geven we een terugkoppeling over de enquête. Dan vertellen we ook wat we met de enquêteresultaten gedaan hebben.

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten