Capelle aan den IJssel

Bermweg 310

Een initiatief dat past in het dorpse karakter van de Bermweg

Ontwikkelteam Bermsigt BV wil de voormalige zon- en nagelstudio Betty Boop slopen en op dezelfde locatie een kleinschalig appartementencomplex bouwen.

In januari 2022 heeft Bermsigt BV de opstallen van de voormalige eigenaar gekocht. Ook hebben zij toen de erfpachtrechten overgenomen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK).

De locatie valt binnen het gebied Landelijk Capelle en is gelegen aan de Bermweg-West. Het plangebied bevindt zich aan de overzijde van winkelgebied De Luifel. Om het appartementencomplex te kunnen bouwen, heeft de ontwikkelaar medewerking van de gemeente nodig. Volgens het geldende bestemmingsplan is het hier immers niet toegestaan om meerdere woningen te bouwen. De gemeente ziet kansen voor een kwaliteitsimpuls op deze locatie en heeft zodoende ingestemd met een nieuwbouw initiatief. 

Om een gezamenlijke ambitie op de locatie te kunnen realiseren, stellen we een kavelpaspoort op. Hierin formuleren we de randwaarden voor de kavel, die tegelijkertijd het kader voor de ontwikkelaar vormen om stapsgewijs tot een definitief ontwerp te komen. 

De gemeente vindt het belangrijk om het karakter van de Bermweg te behouden. De sfeer langs de Bermweg-West is nog grotendeels dorps en kleinschalig. Het gebied kent karakteristieke pakhuizen en dijkwoningen. Ook dient door de ontwikkelaar rekening gehouden te worden met het bijzondere welstandsniveau.

Participatie
Gemeente Capelle aan den IJssel hecht veel waarde aan het doorlopen van een zorgvuldig participatieproces. De gemeente draagt zorg voor de participatie over het kavelpaspoort. De ontwikkelaar zorgt voor een goed participatieproces over het ontwerp. 

De ontwikkelaar heeft een participatieplan opgesteld. Het is belangrijk dat het participatieplan voldoet aan het onlangs vastgestelde participatiebeleid van de gemeente. Zodra dit het geval is, wordt het participatieplan gedeeld via deze website. 

Op onderstaande kaart is het verspreidingsgebied voor dit project weergegeven.

Eerste informatiebijeenkomst 

De eerste informatiebijeenkomst voor omwonenden, omliggende bedrijven en andere belanghebbenden vond plaats op 7 juli 2022 in kerk De Voorhof aan de Bermweg 332 in Capelle aan den IJssel. Het verslag van de bijeenkomst vindt u onder 'Downloads'. Verder staan de presentatie van de gemeente en de presentatie van de ontwikkelaar onder 'Downloads'.


Wilt u meedenken over de locatie? 
De gemeente en de ontwikkelaar trekken gezamenlijk op in de participatie en communicatie. Een informatiebrief met een QR-code naar een digitale enquête is verspreid onder Capellenaren en Capelse ondernemers, die graag mee willen denken. Op die manier bieden wij betrokkenen de mogelijkheid om ideeën aan te dragen voor de locatie. De enquête vindt u onder 'Downloads' en kon tot en met 21 juli 2022 worden ingevuld. In een volgende bijeenkomst geven we een terugkoppeling over de enquête. Dan vertellen we ook wat we met de enquêteresultaten gedaan hebben. Onder 'downloads' vindt u een samenvatting van de enquêteresultaten.

Commissie Stadsontwikkeling- en beheer
De eerste versie van het concept-kavelpaspoort vindt u onder 'Downloads' en dateert van 22 augustus 2022. Hierin hebben we de opgehaalde informatie zo veel mogelijk verwerkt. Op 13 september 2022 is de eerste versie van het concept-kavelpaspoort ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad. De vergadering kunt u terugluisteren via de raadskalender.

Tweede bijeenkomst
De participatie is nog niet afgerond. We organiseren op 10 november 2022 om 19.15 uur de opening van het informatiecentrum op de projectlocatie en de tweede bijeenkomst in de loods van Milort aan de Bermweg 304. Daarin leggen we uit hoe we tot de eerste versie van het concept-kavelpaspoort (gedateerd 22 augustus 2022) gekomen zijn. We koppelen terug welke opgehaalde informatie in het paspoort is verwerkt. We werken toe naar een nieuwe versie van het concept-kavelpaspoort. Wij zijn benieuwd naar uw reactie en geven we u daarom de kans om te reageren. Verder zal de ontwikkelaar voorbeelden laten zien hoe zij het appartementencomplex kunnen ontwerpen binnen de regels van het concept-kavelpaspoort. De uitnodiging voor de bijeenkomst vindt u hieronder.

Downloads

Meer weten over dit project?