Capelle aan den IJssel

Benutten kansen aan de Hollandsche IJssel

Een beleefbare IJssel voor iedereen

Voortbouwend op de IJsselvisie is gestart met een nieuwe inventarisatie van kansen aan de IJssel. Binnen dit project ligt onder andere de focus op mogelijke (economische) ontwikkellocaties aan de Hollandsche IJssel. Het doel is om te komen tot kansrijke en innovatieve ideeën om zowel de economische potentie als de belevingswaarde van de Hollandsche IJssel te versterken.

Doe mee
Gevestigde ondernemers aan de IJssel zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst zijn de mogelijkheden en eventuele ideeën en initiatieven besproken om te bepalen of hier überhaupt wel behoefte aan is. Afhankelijk daarvan is bepaald wat de volgende stap gaat worden. Behoefte bleek er wel degelijk te zijn, waarbij een duidelijke scheiding is gemaakt tussen logistieke en toeristische kansen. Onder logistieke kansen worden vooral kansen verstaan aan de vaarroute en de bedrijven aan de IJssel (en uitbreidingsmogelijkheden). Onder toeristische kansen worden initiatieven verstaan zoals pop-up evenementen.

Om de verschillende locaties waar kansen liggen inzichtelijk te krijgen, wordt voorgesteld een fietstocht te organiseren waarbij per locatie naar de mogelijke invulling wordt gekeken. Als hier behoefte voor is onder de ondernemers, dan wordt deze gepland.

Voortgang
In december 2016 heeft de eerste ondernemersbijeenkomst plaatsgevonden. Er is afgesproken om op korte termijn met de aanwezige ondernemers een vervolg in te plannen. Dit vervolgoverleg heeft in februari 2017 plaatsgevonden, waarin afgesproken is dat de gemeente zich gaat focussen op logistieke kansen en de ondernemers zich gaan focussen op toeristische kansen. Gedurende 2017 bleken de kansen voornamelijk haalbaar in het Zandrak en op het Rivium. In de loop van 2018 worden deze kansen verder uitgewerkt in de vorm van een mogelijke horecalocatie en een aansluitend parkje in het Zandrak. Voor het Rivium wordt nagedacht over de verdere uitwerking van de vervoersknooppunt.

Planning

Eerste ondernemersbijeenkomst Tweede ondernemersbijeenkomst Derde ondernemersbijeenkomst Vierde ondernemersbijeenkomst
Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten