Capelle aan den IJssel

Aert van Nesstraat 1

Een transformatieproject in Capelle-West

BSA Vastgoed en Beheer BV ziet een mooie kans om het kantoorpand aan de Aert van Nesstraat 1 te transformeren naar woningen en is hierover al geruime tijd met de gemeente Capelle aan den IJssel in gesprek. Het pand is op circa 200 meter van de Hollandsche IJssel gelegen. De sportschool op de eerste verdieping blijft behouden. Op de tweede en derde verdieping van het pand zullen 20 appartementen worden gerealiseerd. In de nieuwe dakopbouw, op de vierde verdieping, komen nog eens 6 appartementen. Op het dak van de vierde verdieping zal een buitenruimte gecreëerd worden. Tevens worden hier zonnepanelen geplaatst. De begane grond zal gaan functioneren als parkeergarage.

De initiatiefnemer stelt een ruimtelijke onderbouwing op en laat onderzoeken uitvoeren.

Participatie

Op dinsdag 15 december 2020 in de avond heeft BSA Vastgoed en Beheer BV een digitale informatiebijeenkomst voor omwonenden, omliggende bedrijven en andere geïnteresseerden georganiseerd. De architect heeft het plan nader toegelicht. Ook de gemeente was bij de bijeenkomst aanwezig. De presentatie die tijdens de bijeenkomst gegeven is, vindt u hieronder. Tevens vindt u onderaan deze pagina een verslag van de participatie.

Op donderdag 22 april 2021 heeft BSA Vastgoed en Beheer BV nog een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van het naastgelegen pand De Commandeur. Het verslag vindt u onder de te downloaden bestanden onderaan deze pagina.

Anterieure overeenkomst

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft op 9 juni 2022 een anterieure overeenkomst ex art. 6.24, lid 1, Wet ruimtelijke ordening gesloten voor de locatie Aert van Nesstraat 1, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie B, nummer 7879 (geheel).

De anterieure overeenkomst is gesloten met de heer T.S. Anand, en heeft betrekking op de transformatie van een kantoorgebouw naar een appartementencomplex met 26 huurappartementen met behoud van de sportschool.

In de overeenkomst is afgesproken dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft om de transformatie planologisch mogelijk te maken. Afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de vergoeding van de gemeentelijke kosten door de Initiatiefnemer.

Deze zakelijke beschrijving heeft gedurende zes weken vanaf donderdag 30 juni 2022 ter inzage gelegen. Tegen de gesloten overeenkomst stond geen bezwaar of beroep open.

Wijziging van het plan

Om 26 woningen te kunnen realiseren zou een extra verdieping (dakopbouw) nodig zijn. Door technische redenen, waaronder de draagkracht van de bouwconstructie, moet het aantal appartementen teruggebracht worden van 26 naar 20 appartementen. Dit betekent dat er geen extra verdieping (dakopbouw) op het gebouw komt. Het gebouw blijft even hoog als in de huidige situatie en het dakterras komt ook te vervallen. Wel komen er zonnepanelen op het dak. Onder 'downloads' is een actueel huurprijzenoverzicht te vinden.

De gemeente en de initiatiefnemer sluiten een allonge naar aanleiding van het aangepaste plan.

Aanvraag om omgevingsvergunning

De aanvraag om omgevingsvergunning is op 1 november 2022 ontvangen. De gemeente beoordeelt de aanvraag en zal besluiten of de omgevingsvergunning verleend kan worden. Zodra wij meer informatie kunnen verstrekken over het besluit, dan delen wij dat via deze projectwebsite. Mocht u het niet eens zijn met het besluit, dan kunt u bezwaar maken door een bezwaarschrift te sturen naar: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet 6 weken na de verzenddatum van het besluit ontvangen zijn.

Heeft u een transformatieverzoek? Wij gaan graag met u in gesprek.

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten