Capelle aan den IJssel

Geluids- en milieu overlast AvR, Capelseplein, Algeraweg, Nijverheidstraat

Input van Capelse bewoners inzake project Algeracorridor

Capelle aan den IJssel, februari 2022

Met deze brief geven bewoners die wonen aan de Abram van Rijckevorselweg (AvR), Capelseplein, Algeraweg en Nijverheidstraat uitvoering aan de oproep om voor 1 maart 2022 (capellebouwtaandestad.nl/algeracorridor) mee te denken over het verminderen van de geluidsoverlast en overlast veroorzaakt door schadelijke stoffen langs hun woningen. Dit omdat er vergaande plannen zijn om dit gebied om te vormen tot een soort van Klein Polderplein.
Om te beginnen zijn bewoners nogal in de gemeente Capelle aan den IJssel teleurgesteld omdat veel huishoudens niet per brief zijn uitgenodigd om ook input te mogen geven op alle plannen. Dit zijn de bewoners die wonen in de Kleine Zeeheldenbuurt in Capelle-West en bewoners woonachtig in de Bernsteinstraat, Offenbachstraat, Bachstraat en Haydenstraat in de wijk ’s-Gravenland.

Het is niet in de haak dat slechts een select groepje bewoners wordt geïnformeerd en mag meepraten, ook is er gedoe over opgelegde geheimhouding. Bewoners mogen als het aan de gemeente ligt niet met elkaar projectinformatie delen. Gelukkig hebben bewoners daar geen boodschap aan. De gemeente Capelle heeft vaak de mondvol over bewonersparticipatie, maar laat hier dus opnieuw een kans liggen om daar daadwerkelijk een passende invulling aan te geven.

Verder is er grote teleurstelling in de gemeente Capelle omdat deze blijkbaar een slechte afstemming heeft met het zogenaamde MIRT projectteam Algeracorridor dat onder leiding staat van Consultancybedrijf Twynstra Gudde in opbracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Want heel veel van de volgende input is al lang gedeeld met dit projectteam.
Signalen dat dit projectteam onzorgvuldig omgaat met bewonersinput is ook al lang gedeeld met het College, ambtenaren en met de gemeenteraad. Zo hebben een aantal bewoners die verenigd zijn in het Project Aanjagers Capelle aan den IJssel samen met anderen een visie gemaakt die NKO-5 heet. Zij hebben in 2021 deze NKO-5 gemaakt omdat het MIRT projectteam de bewonersinput niet wilde meenemen in wat zij zelf noemen de Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO).

Ook bewoners uit Rotterdam-Oost hebben slechte ervaringen met dit MIRT projectteam. Ook hun input over de oeververbinding nabij Feyenoord-City is niet in de officiële documenten meegenomen en zij voelden zich gedwongen om als bewoners een eigen plan te maken dat ‘Plan 6’ heet.

Ja, wij weten dat de MRDH en de gemeente Capelle stellen dat er een onderscheid is tussen de Korte Termijn Aanpak (KTA) en het MIRT-project. Maar hier hebben bewoners geen boodschap aan. Dit is een verkeerde uitvoering van efficiënt projectmanagement. Want bewoners die dicht op het project zitten hebben allang gemerkt en ook dikwijls aangegeven dat de splitsing tussen ‘kort’ en ‘lang’ ertoe leidt dat professionele partijen langs elkaar heen werken ten nadele van de bewoners.

Hierna volgen 23 punten die uitgevoerd kunnen worden om de overlast te beperken en de doorstroming en ontsluiting van Polder Krimpenerwaard te verbeteren, zonder rigoureuze infrastructuur uitbreidingen aan Capelse zijde.

1. Modal-shift van auto naar fiets → aanleg snelfietspad langs AvR
Er rijden te veel auto’s en vrachtauto’s en motorfietsen over de Algerabrug, Algeraweg, Capelseplein, Abram van Rijckevorselweg en Nijverheidstraat. Officiële cijfers zijn circa 45.000 voertuigbewegingen waarvan wel 5.000 vrachtauto’s. Maak fietsen zeker aantrekkelijk maar niet door de woonwijk ’s-Gravenland heen of onderlangs de Nijverheidstraat, maar er omheen zoals aangegeven als blauwe lijn op het plaatje.
Dit (snel)fietspad volgt het bestaande fietspad langs de Algeraweg. Dan een aan te leggen fietstunnel met voldoende licht zodat het ook in het donker veilig is in de richting van zowel Rotterdam-Alexander en in de richting van het Rhijnspoor (dus naar Smarttoren en Restaurant Altijd).
Dan in de groenstrook langs de AvR en het Rhijnspoor een aan te leggen fietspad naar Metrostation Capelsebrug.
Daarna langs de AvR en tussen het Autowasbedrijf in de richting van Facinatio en Kralingseveer. Daar ergens kan gekozen worden om rechtdoor te gaan langs de AvR aan de Facinatiozijde of over te steken richting het Rivium waar 5.000-6.000 woningen worden gebouwd en gelijk de ongeveer 10.000 nieuwe bewoners een mooi (snel)fietspad krijgen.
Aansluitend langs de AvR onder het viaduct naar de Peoplemover naar het Kralingseplein.
Ook dan gelijk het verlengen van de fiets op/afrit Van Brienenoordbrug naar het Kralingseplein zodat de Olifantenslurflus aldaar niet gebruikt hoeft te worden voor fietsverkeer van/naar Rotterdam-Zuid en Rotterdam-Centrum.
Bij het Kralingseplein dan een verlichte fietstunnel in de richting van de Volkstuinen/Sportvelden met een aansluiting op het bestaande fietspad aldaar dat nu al direct aansluit op de Maasboulevard.
Voilà, met dit snelfietspad worden fietsers bediend uit Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel die van en naar Rotterdam-Centrum willen fietsen.
Dit te realiseren fietspad is veel veiliger dan andere opties, want het gaat niet door woonwijken en op iedere kruising is een fietstunnel of een stoplicht. Het is daarmee een uitstekend fietsalternatief voor (snel)fietsers onderlangs de Nijverheidstraat, door de wijk ’s-Gravenland en over de ’s-Gravenweg (met een dure F20 fietsverbinding tussen Gouda-Rotterdam).

Overigens, in de Toekomstvisie van Capelle 2040 staat dat Capelle wil ‘vergroenen’. Dit is dus een unieke kans om daaraan invulling te geven, de aanleg van een snelfietspad ondersteund de modal-shift van auto naar fiets en is daarmee een onderdeel van vermindering van geluidsoverlast en vermindering van schadelijke stoffen op de gehele Algeracorridor. Capelle wordt hiermee gelijk fietsstad nummer 1 in Nederland. Hoe mooi is dat!

2. De gehele Algeracorridor 50km/u met trajectcontrole
Als bewoners het hebben over de Algeracorridor dan hebben zij het over het gehele traject tussen het Kralingseplein tot en met de Algerabrug en dus niet alleen over de Algeraweg!!
Deze gehele route zou maximaal 50 km/u moeten zijn inclusief trajectcontrole waarbij te snel rijden wordt bestraft met een boete. Een alternatief kan zijn om op verschillende plekken snelheidscamera’s te plaatsen, maar dit heeft niet de voorkeur, omdat auto’s en motorfietsen dan tussen de camera’s in toch sneller dan 50 km/u gaan rijden. Het voordeel van 50 km/u voor alle voertuigen, dus inclusief de OV-bussen, is dat het de doorstroming verbetert en lagere snelheden nu eenmaal minder geluidsoverlast veroorzaakt en de schadelijke stoffen vermindert.

3. Stop sluipverkeer van en naar de wisselstrook
De wisselstrook op de Algerabrug is op zich een prima middel om tijdens de spits het verkeer te laten doorstromen. Echter de huidige situatie trekt sluipverkeer aan door de wijken Middelwatering via het Slotplein, Capelle-West over de Nijverheidstraat, Kralingseveer over de IJsselmondselaan, het Rivium en Rotterdam-Kralinger Esch via de dijk en Autostrada.
Binnen de bestaande infrastructuur kan makkelijk worden ‘gespeeld’ tussen de ochtendspits en de avondspits. Stop dus met het aanmoedigen van sluipverkeer.

4. Verminderen van vrachtverkeer → aanleg weeglussen
Er rijden 5.000 zware vrachtauto’s per dag over de Algeracorridor. Deze vrachtauto’s rijden daar niet om Capelse winkeliers te bevoorraden. Nee, een groot deel van deze vrachtauto’s is sluipverkeer om van en naar Utrecht te rijden. Leg weeglussen aan nabij het Kralingseplein voor verkeer dat naar de Algerabrug rijdt en leg weglussen aan direct na de Algerabrug in de richting van het Capelseplein. Stel een zwaartelimiet in en overtreders worden direct gefotografeerd en krijgen een boete.

5. Vermindering van vrachtverkeer → alleen nog lokaal vrachtverkeer
Het vrachtverkeer is dus niet bestemd voor Capelle. Een deel van het vrachtverkeer ook niet voor Polder Krimpenerwaard. Stel een verkeersinfrastructuur op dat het onmogelijk maakt om te sluipen van en naar Utrecht.

6. Vermindering van vrachtverkeer → uitplaatsen van (transport)bedrijven
In Polder Krimpenerwaard zijn veel transportbedrijven gevestigd. Die rijden dagelijks de polder in en uit om in de Randstad werkzaamheden uit te voeren. Deze transportbedrijven horen niet thuis in Polder Krimpenerwaard die onderdeel uitmaakt van ‘het Groene Hart’. Misschien logisch dat ze historisch daar zitten. Maar het is onhoudbaar ze daar te houden. Uitplaatsen dus.

7. Vermindering van (vracht)verkeer → uitplaatsen van zware industrie
Naast de vele transportbedrijven is er ook een grote bedrijvigheid in de Stormpolder. Niet zomaar bedrijven, nee bedrijven die Capelle aan den IJssel zelf niet zou willen hebben. Ze maken vast prachtige producten, maar de aan- en afvoer van zware materialen verpest wel de leefomgeving in Capelle aan den IJssel. Ook hier is het historisch gezien vast logisch dat men daar zit, maar eigenlijk is de uitbreiding van de infrastructuur aan de Capelse zijde van de Algerabrug een verkapte vestigingsplaatssubsidie om de zware industrie te houden waar ze zitten. Uitplaatsen dus.

8. Vermindering van vrachtverkeer → doelgroepenstrook A20
Een andere wijze om als vrachtverkeer Polder Krimpenerwaard te bereiken is via een doelgroepenstrook langs de A20 naar Gouda. Bij Gouda is jaren geleden een extra Oeververbinding over de IJssel aangelegd. Laat het vrachtverkeer deze route volgen.

9. Vermindering van vrachtverkeer → tussen 19:00 – 07:00u verboden
Een direct ingaande maatregel kan al zijn om het vrachtverkeer een tijdslot te geven waarbinnen men van de Algeracorridor gebruik mag maken. Vrachtverkeer mag niet rijden in de weekenden en feestdagen en ook niet tussen 19:00 en 07:00 uur.

10. Vermindering van vrachtverkeer → instellen en handhaven van milieuklasse
Vrachtverkeer veroorzaakt niet alleen geluidsoverlast maar produceert ook veel schadelijke stoffen. Een direct ingaande maatregel kan zijn om een vrachtauto milieuzone in te stellen. Rotterdam heeft het ook, dan kan het ook in Capelle zou je denken.

11. Vermindering van vrachtverkeer → klein volume in bestelbus
Een bestelbus geeft minder overlast dan een vrachtauto. Ladingen van geringe omvang en gewicht mogen niet meer met een vrachtauto van en naar Polder Krimpenerwaard worden vervoerd over de Algeracorridor.

12. Mobiliteitsverbetering → Polder Krimpenerwaard en autoveren
Polder Krimpenerwaard doet altijd maar alsof er maar 1 manier is om de polder te bereiken en dat is via de Algerabrug. Dit is niet waar. Polder Krimpenerwaard heeft zes veerbootverbindingen. Polder Krimpenerwaard moet zelf de verantwoordelijk nemen om deze veerbootverbindingen nog geschikter te maken om de polder in en uit te gaan met auto, motor en vrachtauto. Nu hangen de gemeente Krimpen aan den IJssel en de gemeente Krimpenerwaard lekker achterover, want Capelle gaat het ontsluitingsprobleem wel voor hen oplossen. Niet dus!

13. Mobiliteitsverbetering → Grote Kruising Krimpen (rotonde en viaduct)
Er worden miljoenen geïnvesteerd in het verbouwen van wat de ‘Grote Kruising’ wordt genoemd in Krimpen aan den IJssel. Al best een lachertje om dat kruispunt dan de ‘Grote Kruising’ te noemen, want in vergelijk tot de bestaande kruisingen in Capelle aan den IJssel zoals het Capelseplein is het een kruispuntje van niets. Maar goed. Wat komt er nu niet op dat eigen kruispunt wat Krimpenaren nu wel willen dat er gebeurt op het Capelseplein? Nee, er komen dus geen viaducten, geen fly-overs en ook geen dive-unders op de ‘Grote Kruising’.
Sterker nog, het wordt niet eens een rotonde omdat men denkt dat zo’n rotonde niet past in de bebouwde omgeving van Krimpen. Maar Krimpenaren willen wel dat er een extra rijbaan komt op de Algeraweg en Abram van Rijckevorselweg en viaducten en/of fly-overs en/of dive-unders op het Capelseplein… Wederom een voorbeeld hoe Polder Krimpenerwaard omgaat met ons Capelse bewoners en hoe de gemeente Capelle het of niet doorziet of er niets aan wil doen. Wat is eigenlijk erger van de twee?

14. Verminder overlast door OV-bussen → verlaag de snelheid
De modal shift van auto naar Openbaar Vervoer is op zich prima. Maar OV-bussen zijn ook vrachtauto’s, ook als deze geëlektrificeerd zijn veroorzaken ze overlast. Nu mogen OV-bussen 70 km/u rijden, dit lokt ook het harder rijden van auto’s en motoren uit. Verlaag daarom de snelheid op de busbanen naar 50 km/u.

15. Verminder overlast door OV-bussen → beperk de frequentie
Er rijden op sommige momenten van de dag wel 70 OV-bussen per uur over de Algeracorridor. Veel bussen zijn matig gevuld. Pas het OV-vervoerschema aan en beperk het aantal OV-bussen over de Algeracorridor.

16. OV-busbanen → maak ook geschikt voor andere doelgroepen
De OV-busbanen zijn ondanks dat er op bepaalde momenten van de dag 70 bussen gebruik van maken toch ook vaak leeg. Stel de OV-busbanen ook open voor onder andere carpoolgebruik. Bijvoorbeeld iedereen die met minimaal 2 personen over de Algeracorridor rijdt mag ook gebruik maken van de busbaan. En motorfietsen. En mindervalidevervoer.

17. OV-busbanen → maak ook geschikt als wisselstrook
Op de Algeraweg zijn nu vijf rijbanen waarvan 2 busbanen. Op de Abram van Rijckevorselweg zijn nu zes rijbanen waarvan 2 busbanen. Dat is helemaal niet weinig. In andere delen van Nederland zijn veel wegen tussen steden in gewoon twee rijbanen. Er ligt dus genoeg asfalt om het verkeer beter te laten doorstromen van en naar Polder Krimpenerwaard. Afhankelijk of het ochtend of avondspits is, stel een busbaan open voor autoverkeer. Neem dan daarvoor de rustige busbaan en niet de spitsbusbaan van dat moment. Met andere woorden. Speel continue met de vijf en zes bestaande rijbanen afhankelijk van wat nodig is om de doorstroming te verbeteren. Aanleg van extra infrastructuur is dan echt niet nodig!

18. Beperk geluidsoverlast → plaatsing van geluidsschermen
De bestaande geluidswallen voldoen niet. Aan de Rondelen zijde zijn al helemaal geen geluidsbeperkende maatregelen. Leg in overleg en afstemming met bewoners fraaie duurzame geluidswerende schermen aan langs de Abram van Rijckevorselweg, Capelseplein en Algeraweg.

19. Beperk geluidsoverlast → aanleg van fluisterasfalt
Leg fluisterasfalt aan op de Abram van Rijckevorselweg, Capelseplein en Algeraweg.

20. Beperk geluidsoverlast → matrixborden ook langs AvR en Nijverheidstraat
Op voorspraak van bewoners zijn er inmiddels snelheidsmatrixborden geplaatst op de Algeraweg. Een prima begin om de bestuurders van (vracht)auto’s en motorfietsen van en naar Polder Krimpenerwaard bewust te maken van de door hen gereden snelheid. Echter, waarom alleen langs de Algeraweg? De Algeracorridor bestaat dus uit meer wegen en de overlast van geluid en schadelijke stoffen is er ook op de Nijverheidstraat en AvR. Daarom dus ook deze snelheidsmatrixborden plaatsen langs de Nijverheidstraat en AvR. Ook dit zal de doorstroming bevorderen.

21. Beperk geluidsoverlast van de Metro
De Metro veroorzaakt ook geluidsoverlast dat boven op de geluidsoverlast komt veroorzaakt door auto’s, motoren en vrachtauto’s. Beperk de snelheid van de Metro, verbeter de geluidsschermen langs de Metrobanen, verplicht de RET de rails vaker te slijpen en onderhoud te plegen aan de Metrostellen.

22. Beperk geluidsoverlast van motoren en ‘opgevoerde’ auto’s
Geluid van motorfietsen en ‘opgevoerde’ auto’s zijn een ontzettende storende factor op de Nijverheidstraat en Algeracorridor. Alle wijkbewoners en dus niet alleen zij die nabij het wegennet zelf wonen ervaren daarvan geluidshinder. Daarom moet vanaf nu tegen ‘Pop & Bang’ getunde motorfietsen en auto’s worden opgetreden. Kijk naar Rotterdam over gebruik van ‘lawaaiflitsers’.

23. Beperk geluidsoverlast hulpdiensten
Dat hulpdiensten overdag optische en geluidssignalen voeren om assistentie te verlenen bij een spoedgeval is volstrekt logisch. Iedereen in nood heeft recht op adequate hulpverlening. Echter, is het noodzakelijk om tijdens de nachtelijke uren als er nauwelijks verkeer is op de Algeracorridor met geluidssignalen bewoners die aan het wegennet wonen daarmee wakker te maken? Bespreek met hulpdiensten wat er mogelijk is om deze overlast te verminderen.

Kijk, zomaar 23 punten die bewoners hebben verzonnen om de overlast te verminderen en ook punten die de doorstroming en ontsluiting van Polder Krimpenerwaard verbeteren zonder dat er infrastructurele uitbreiding op en langs de Algeracorridor nodig is. Veel maatregelen kunnen direct genomen worden.
Bewoners en bedrijven uit Polder Krimpenerwaard creëren overlast in Capelle en veroorzaken zelf de files en moeten daarom ook verplicht worden gesteld om mee te doen om de doorstroming en ontsluiting van hun eigen woon- en werkgebied te verbeteren. Dit vinden wij als Capellenaren eigenlijk heel normaal.

Polder Krimpenerwaard heeft een ontsluitingsprobleem en daardoor hebben Capellenaren een geluids- en milieuprobleem!!
Kom op gemeente Capelle aan den IJssel, luister naar je bewoners en help ons vooruit.

Gemeente Capelle kom op voor Capellenaren en dwing Krimpen tot het nemen van gepaste maatregelen.
Vraag van Bewoners AvR